2013|2012|2011

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

26016

22

0,1

955

3,7

25039

96,2

21832

83,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

4842

170

3,5

4672

96,5

4269

88,2

промисловість

2470

9

0,4

207

8,4

2254

91,2

1807

73,2

будівництво

2142

66

3,1

2076

96,9

1770

82,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6070

5

0,1

194

3,2

5871

96,7

5214

85,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

2143

7

0,3

138

6,5

1998

93,2

1629

76,0

тимчасове розміщування й організація харчування

876

16

1,8

860

98,2

738

84,2

інформація та телекомунікації

759

1

0,1

15

2,0

743

97,9

643

84,7

фінансова та страхова діяльність

185

5

2,7

180

97,3

149

80,5

операції з нерухомим майном

2253

37

1,6

2216

98,4

1973

87,6

професійна, наукова та технічна діяльність

1895

28

1,5

1867

98,5

1716

90,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1311

48

3,7

1263

96,3

1078

82,2

освіта

172

8

4,7

164

95,3

139

80,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

345

16

4,6

329

95,4

247

71,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

186

3

1,6

183

98,4

156

83,9

надання інших видів послуг

367

4

1,1

363

98,9

304

82,8

_____________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013р.