2011

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Кількість підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у
2012 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

24676

23

0,1

1012

4,1

23641

95,8

20295

82,2

Сільське, лісове та рибне господарство

4823

187

3,9

4636

96,1

4264

88,4

Промисловість

2189

9

0,4

212

9,7

1968

89,9

1515

69,2

Будівництво

2059

1

0,1

71

3,4

1987

96,5

1642

79,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5865

6

0,1

200

3,4

5659

96,5

4931

84,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1979

6

0,3

137

6,9

1836

92,8

1475

74,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

812

20

2,5

792

97,5

683

84,1

Інформація та телекомунікації

731

1

0,1

16

2,2

714

97,7

585

80,0

Фінансова та страхова діяльність

193

6

3,1

187

96,9

155

80,3

Операції з нерухомим майном

2098

42

2,0

2056

98,0

1787

85,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

1711

31

1,8

1680

98,2

1510

88,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1220

50

4,1

1170

95,9

995

81,6

Освіта

160

11

6,9

149

93,1

127

79,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

308

19

6,2

289

93,8

217

70,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

168

5

3,0

163

97,0

129

76,8

Надання інших видів послуг

360

5

1,4

355

98,6

280

77,8

________________________________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012р.