РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Кількість підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у
2011 році

 

(у відсотках до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності)

 

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Усього1

0,4

5,2

94,4

у тому числі

 

 

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,0

5,9

94,1

промисловість

1,5

9,3

89,2

будівництво

0,5

4,2

95,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,4

5,0

94,6

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

0,4

5,7

93,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

0,2

5,4

94,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та
предметів особистого вжитку

1,0

3,7

95,3

діяльність готелів та ресторанів

2,9

97,1

діяльність транспорту та зв’язку

1,1

6,5

92,4

фінансова діяльність

3,5

96,5

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,1

3,0

96,9

освіта

8,8

91,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,4

6,4

93,2

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4,5

95,5

 

                                          

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2011 році.