Архів: 2019|2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

267053

31074

11,6

135337

50,7

100642

37,7

47740

17,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

25914

11498

44,4

14416

55,6

5454

21,0

Промисловість

B+C+D+E

57444

13236

23,1

32015

55,7

12193

21,2

4369

7,6

Будівництво

F

16607

к

к

5275

31,8

к

к

5090

30,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

46786

к

к

к

к

17867

38,2

8920

19,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

47660

4972

10,4

29474

61,9

13214

27,7

6150

12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5723

1403

24,5

4320

75,5

2016

35,2

Інформація та телекомунікації

J

4882

к

к

к

к

3069

62,9

1579

32,3

Фінансова та страхова діяльність

K

1994

1363

68,4

631

31,6

332

16,7

Операції з нерухомим майном

L

10868

2191

20,2

8677

79,8

5621

51,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9142

3582

39,2

5560

60,8

3514

38,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

12242

6032

49,3

6210

50,7

2869

23,4

Освіта

P

1408

к

к

к

к

536

38,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

23842

22509

94,4

1333

5,6

423

1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1251

548

43,8

703

56,2

244

19,5

Надання інших видів послуг

S

1290

317

24,6

973

75,4

623

48,3

 

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.

  Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.