Архів: 2018| 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

276075

27591

10,0

143285

51,9

105199

38,1

44015

15,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

28996

 

 

12523

43,2

16473

56,8

6614

22,8

Промисловість

B+C+D+E

64220

11795

18,4

38363

59,7

14062

21,9

4260

6,6

Будівництво

F

18596

к

к

к

к

10673

57,4

4262

22,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

48755

к

к

к

к

18871

38,7

9435

19,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

48536

к

к

к

к

12386

25,5

4393

9,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

7553

 

 

2895

38,3

4658

61,7

1580

20,9

Інформація та телекомунікації

J

5575

к

к

к

к

3393

60,9

1577

28,3

Фінансова та страхова діяльність

K

1967

 

 

1262

64,2

705

35,8

278

14,1

Операції з нерухомим майном

L

12460

 

 

3081

24,7

9379

75,3

5047

40,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9189

 

 

3547

38,6

5642

61,4

3408

37,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

13227

 

 

7654

57,9

5573

42,1

2099

15,9

Освіта

P

1149

 

 

239

20,8

910

79,2

215

18,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

13322

 

 

12454

93,5

868

6,5

207

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1331

 

 

599

45,0

732

55,0

240

18,0

Надання інших видів послуг

S

1199

 

 

325

27,1

874

72,9

400

33,4

 

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.