ДОХОДИ  НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна  номінальна заробітна плата  за видами економічної діяльності у 2010 році

(в розрахунку  на одного штатного працівника, грн.)

 

Вид діяльності

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Всього

1821

1849

1862

1894

1943

1977

1987

1997

2006

2014

2046

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

773

818

872

903

927

988

1015

1033

1048

1071

1075

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

1229

1270

1271

1274

1340

1422

1445

1480

1498

1513

1563

Рибальство, рибництво

540

571

584

577

572

581

599

635

659

677

687

Промисловість

1941

1962

1971

2011

2033

2061

2074

2093

2119

2136

2182

Добувна промисловість

766

792

818

816

819

832

827

812

827

854

850

Переробна промисловість

1789

1786

1792

1850

1870

1896

1902

1915

1939

1949

1996

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

2368

2453

2471

1647

2497

2531

2560

2598

2629

2658

2700

Будівництво

1241

1287

1326

1355

1375

1414

1429

1433

1457

1460

1476

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1236

1264

1281

1289

1291

1300

1308

1319

1323

1330

1347

Діяльність готелів та ресторанів

1124

1165

1193

1203

1215

1246

1258

1260

1272

1280

1294

Діяльність транспорту та зв’язку

3069

3092

3096

3101

3144

3182

3208

3219

3217

3212

3246

Фінансова діяльність

3061

3112

3141

3196

3204

3278

3303

3290

3291

3298

3352

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1757

1794

1802

1848

1865

1933

1953

1936

1937

1939

1960

Державне управління

2150

2208

2248

2300

2390

2464

2479

2519

2527

2539

2595

Освіта

1537

1560

1569

1613

1747

1770

1744

1764

1767

1770

1804

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1400

1431

1446

1493

1543

1565

1578

1588

1604

1621

1651

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1356

1386

1389

1415

1477

1502

1502

1505

1516

1524

1551

 Примітка. Дані наведено без урахування найманих працівників  статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.