Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього

9653

9716

9783

9668

9642

9790

9893

9931

10013

10080

10138

 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

6022

6090

6164

6144

6066

6084

6221

6251

6325

6382

6490

 

Промисловість

10093

10064

10237

10030

10050

10154

10326

10438

10534

10637

10692

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

5421

5472

5237

5036

4958

4924

4903

4884

4873

4881

4881

 

Переробна промисловість

9330

9428

9549

9240

9260

9324

9442

9533

9576

9637

9670

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13424

12970

13163

13216

13159

13382

13745

13932

14102

14249

14295

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8630

8596

9073

9054

9209

9333

9476

9574

9848

10100

10260

 

Будівництво

7344

7438

7258

6982

6866

7113

7237

7319

7428

7480

7523

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8203

8127

8089

7866

7754

7775

7832

7899

7967

8010

8051

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

14271

14315

14276

14040

13861

13902

14004

14088

14093

14033

13958

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

6810

6650

6056

5348

5045

5020

5113

5260

5408

5538

5547

 

Інформація та телекомунікації

12378

12369

12333

12636

12557

12553

12704

12768

12873

13141

13216

 

Фінансова та страхова діяльність

15375

15994

16464

17403

17309

17151

17059

16995

16893

16814

16839

 

Операції з нерухомим майном

8741

8629

8332

7844

7786

7897

7965

7995

8022

8048

8073

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

10951

11166

11491

11266

11017

11075

11009

11132

11167

11197

11265

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8177

8205

8297

8276

8326

8385

8457

8510

8582

8625

8641

 

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12041

12085

12213

12243

12464

12730

13020

13122

13243

13419

13583

 

Освіта

7759

7976

8114

8106

8168

8532

8533

8426

8571

8621

8679

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7280

7298

7468

7368

7396

7598

7757

7817

7919

8148

8337

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

7607

7833

7918

7690

7602

7793

8116

8088

8191

8240

8315

 

Надання інших видів послуг

9356

8662

8423

8305

8142

8178

8391

8634

8806

8965

9070

 

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.