Архів: 2018| 2017|2016|2015|2014

Діяльність підприємств

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

22846631,8

3613071,6

15,8

13097784,5

57,3

6135775,7

26,9

2185292,0

9,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1722777,0

 

859770,7

49,9

863006,3

50,1

282949,2

16,4

Промисловість

B+C+D+E

5806213,7

1708953,2

29,4

3294668,8

56,8

802591,7

13,8

200796,6

3,5

Будівництво

F

1250626,5

к

к

к

к

578308,2

46,3

193795,0

15,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3057235,8

к

к

к

к

1072439,7

35,1

491361,2

16,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6030152,0

к

к

к

к

913577,1

15,1

235479,8

3,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

398025,5

 

175456,3

44,1

222569,2

55,9

70452,5

17,7

Інформація та телекомунікації

J

651914,0

к

к

к

к

244678,2

37,5

101947,9

15,6

Фінансова та страхова діяльність

K

117391,4

 

70679,6

60,2

46711,8

39,8

13420,1

11,4

Операції з нерухомим майном

L

797997,6

 

301540,5

37,8

496457,1

62,2

234440,9

29,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

827960,5

 

463642,6

56,0

364317,9

44,0

182720,7

22,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1007460,5

 

649082,2

64,4

358378,3

35,6

129480,1

12,9

Освіта

P

63236,1

 

17519,1

27,7

45717,0

72,3

10733,8

17,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

946992,8

 

903260,1

95,4

43732,7

4,6

7636,4

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

99128,7

 

60392,4

60,9

38736,3

39,1

11540,4

11,6

Надання інших видів послуг

S

69519,7

 

24965,5

35,9

44554,2

64,1

18537,4

26,7

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.