Архів: 2018 2017

Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього1

 

426235483,6

377930403,7

88,7

48305079,9

11,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

25921680,5

25238462,9

97,4

683217,6

2,6

Промисловість

B+C+D+E

82190206,7

79926685,3

97,2

2263521,4

2,8

Будівництво

F

31329750,5

30085272,0

96,0

1244478,5

4,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

201085222,8

179841969,3

89,4

21243253,5

10,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

40399043,7

37796654,2

93,6

2602389,5

6,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4915320,1

2215712,7

45,1

2699607,4

54,9

Інформація та телекомунікації

J

8282331,4

2818007,6

34,0

5464323,8

66,0

Фінансова та страхова діяльність

K

1683467,9

1489395,1

88,5

194072,8

11,5

Операції з нерухомим майном

L

12581753,2

7522744,6

59,8

5059008,6

40,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

6524057,7

3405543,6

52,2

3118514,1

47,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

6057958,4

4799119,0

79,2

1258839,4

20,8

Освіта

P

545622,0

238775,3

43,8

306846,7

56,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2524919,9

2126842,9

84,2

398077,0

15,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

605642,0

194291,7

32,1

411350,3

67,9

Надання інших видів послуг

S

1588506,8

230927,5

14,5

1357579,3

85,5

 

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.