Архів: 2018|2017

Діяльність підприємств

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

131592

24704

18,8

106888

81,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

6326

4910

77,6

1416

22,4

Промисловість

B+C+D+E

6639

2281

34,4

4358

65,6

Будівництво

F

3380

1960

58,0

1420

42,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

57971

5072

8,7

52899

91,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6820

2118

31,1

4702

68,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5670

745

13,1

4925

86,9

Інформація та телекомунікації

J

8570

756

8,8

7814

91,2

Фінансова та страхова діяльність

K

494

153

31,0

341

69,0

Операції з нерухомим майном

L

9359

2606

27,8

6753

72,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8154

1665

20,4

6489

79,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3986

1442

36,2

2544

63,8

Освіта

P

1129

177

15,7

952

84,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1970

371

18,8

1599

81,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1165

178

15,3

987

84,7

Надання інших видів послуг

S

9959

270

2,7

9689

97,3

 

_________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.