ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики в Одеській області

 

1. Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області).

 

2. Особистий прийом громадян начальником ГУС в Одеській області відповідно до ст. 22 Закону України “Про звернення громадян” проводиться згідно з цим Порядком.

 

3. Особистий прийом громадян заступниками начальника ГУС в Одеській області проводиться у визначені графіком дні, крім святкових і неробочих днів, за попереднім записом.

У разі відсутності заступників начальника ГУС в Одеській області особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою громадянин має право подати письмове звернення, яке реєструється і опрацьовується відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, або записатися на наступний згідно з графіком  особистий прийом відповідним заступником начальника ГУС в Одеській області.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України “Мати-героїня”, проводиться першочергово.

 

4. Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС в Одеській області затверджує начальник ГУС в Одеській області.

 

5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС в Одеській області розміщується на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області в мережі Інтернет та в приміщенні ГУС в Одеській області в доступному для вільного ознайомлення місці.

 

6. Попередній запис на особистий прийом до начальника ГУС в Одеській області та його заступників проводить головний спеціаліст відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом з понеділка по п’ятницю з 9.30 до 17.00.

 

7. Вхід до приміщення ГУС в Одеській області осіб, які мають при собі зброю, громіздкі речі тощо, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, мають явні ознаки психічного розладу або поведінка яких створює небезпеку для оточуючих, забороняється.

 

8. Громадянин може записатися на прийом керівництвом ГУС в Одеській області особисто або через представника, повноваження якого оформлені в установленому порядку. В інтересах малолітніх і неповнолітніх осіб на прийом керівництвом ГУС в Одеській області записуються їх законні представники.

Для запису на особистий прийом керівництвом ГУС в Одеській області та участі в особистому прийомі громадяни пред’являють документи, що посвідчують їх особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Під час попереднього запису на особистий прийом керівництвом ГУС в Одеській області фіксується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, його представник також надає за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться на особистому прийомі. Крім того, з’ясовується, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що їх подають громадяни для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

З’ясування інших відомостей про громадянина, його представника, одержання іншої інформації, що не стосується змісту порушуваних питань під час попереднього запису на прийом керівництвом ГУС в Одеській області забороняються.

 

9. Попередній запис на прийом громадянина керівництвом ГУС в Одеській області не проводиться у разі звернення:

- одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо воно вирішено по суті;

- з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного ст. 17 Закону України “Про звернення громадян”,

а також при відсутності документів, що посвідчують особу громадянина, а в разі представлення інтересів інших осіб – ще й документів, що підтверджують відповідні повноваження.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

 

10. Повторний прийом громадянина з питання, розглянутого керівництвом, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

11. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

 

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом керівництвом ГУС в Одеській області з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформувати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС в Одеській області з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

 

14. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом ГУС в Одеській області неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та розглядається відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

 

15. Звернення громадян, оформлені на особистому прийомі, реєструються головним спеціалістом відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

 

16. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

 

17. За результатами особистого прийому громадян керівництво ГУС в Одеській області вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

 

18. Відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом систематично аналізує й узагальнює звернення громадян на особистому прийомі керівництвом ГУС в Одеській області та подає відповідну інформацію щокварталу, не пізніше, ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, до відділу контролю виконання та розвитку електронного документообігу управління організаційного забезпечення адміністративного департаменту Держстату.