Порядок

функціонування «Гарячої лінії за зверненнями громадян»

при Головному управлінні статистики в Одеській області

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру реєстрації та розгляду звернень громадян, які надходять на «Гарячу лінію за зверненнями громадян» при Головному управлінні статистики в Одеській області та які відповідають вимогам статті 5 Закону України «Про  звернення громадян».

 

2. «Гаряча лінія за зверненнями громадян» при Головному управлінні статистики в Одеській області (далі – «Гаряча лінія») працює в приміщенні Головного управління статистики в Одеській області за телефонним номером (048) 722-20-00 кожну четверту середу місяця з 14:00 до 16:00.

 

3. Організацію «Гарячої лінії» забезпечує відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом Головного управління статистики в Одеській області.

 

4. У «Гарячій лінії» можуть брати участь керівники та спеціалісти структурних підрозділів Головного управління статистики в Одеській області.

 

5. Запис при зверненні на «Гарячу лінію» здійснюється у Журналі реєстрації звернень громадян на «Гарячу лінію» за формою, що додається.

Звернення громадян, які надійшли на «Гарячу лінію» та відповідають вимогам Закону України «Про звернення громадян» (у зверненні зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце народження громадянина, зміст зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги) розглядаються одразу у випадку, якщо питання стосується посадової особи, яка веде «Гарячу лінію». У разі, якщо викладене питання не відноситься до компетенції посадової особи, яка веде «Гарячу лінію», звернення не пізніше наступного дня передаються начальнику Головного управління статистики в Одеській області та в подальшому громадянину надається письмова відповідь у термін, встановлений законодавством.

 

6. Відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом щоквартального готує для начальника Головного управління статистики в Одеській області інформацію про роботу «Гарячої лінії».


7. Відділ поширення статистичної інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю Головного управління статистики в Одеській області спільно з відділом моніторингу, контролю та управління електронним документообігом оприлюднюють раз в квартал на офіційному веб-сайті Головного управління статистик в Одеській області інформацію щодо функціонування при Головному управлінні статистики в Одеській області «Гарячої лінії».

 

8. Контроль за виконанням доручень керівника Головного управління статистики в Одеській області, прийнятих за підсумками роботи «Гарячої лінії» здійснює відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.