Витяг з Комплексної програми Головного управління статистики в Одеській області на 2017 рік

 

Код
ДСС/
КСП/
заходу

Найменування виду статистичної діяльності, галузі, розділу та тематики статистики, процесу статистичного виробництва
назва ДСС/КСП/заходу

1

2

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

1

Демографічна та соціальна статистика

1.01

Населення та міграція

1.01.01

Демографія і перепис

1.01.01.01

Всеукраїнський перепис населення

1.01.01.02

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

1.01.01.03

Чисельність та склад населення

1.01.01.04

Основні показники, що характеризують демографічні процеси

1.01.02

Міграція

1.01.02.01

Міграційний рух населення

1.02

Ринок праці

1.02.01

Зайнятість та безробіття

1-1.02.01.01

Економічна активність населення

1.02.02

Оплата праці та соціально-трудові відносини

1.02.02.01

Обстеження підприємств із питань статистики праці

1.02.02.05

Стан виплати заробітної плати

1.02.02.07

Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

1.03

Освіта

1.03.00.01

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

1.03.00.02

Загальноосвітні навчальні заклади (бюлетень)

1.03.00.04

Робота аспірантури та докторантури

1.04

Охорона здоров'я

1.04.00.01

Травматизм на виробництві

1.04.00.02

Національний рахунок охорони здоров'я

1.05

Доходи та умови життя

1.05.00.01

Обстеження умов життя домогосподарств

1.06

Соціальний захист

1.06.00.01  

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1.06.00.02

Національний рахунок соціального захисту

1.07 

Населені пункти та житло

1-1.07.00.01  

Наявність та рух житлового фонду

1.07.00.03

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

1.08 

Правосуддя та злочинність

1.08.00.01

Додержання вимог адміністративного законодавства

1.09 

Культура

1.09.00.01

Діяльність музеїв

1.09.00.02

Діяльність театрів

1.09.00.03   

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

1.10 

Політична та інша суспільна діяльність

1.10.00.02

Діяльність громадських організацій

2

Економічна статистика

2.01

Макроекономічна статистика

2.01.01

Тенденції ділової активності

2.01.01.01

Стан ділової активності підприємств

2.02

Національні рахунки

2.02.01

Річні національні рахунки

2.02.01.01

Річні національні рахунки

2.02.02

Квартальні національні рахунки

2.02.02.01

Квартальні національні рахунки

2.02.03

Таблиця "Витрати-випуск"

2.02.03.01

Таблиця "Витрати-випуск"

2.03

Економічна діяльність

2.03.01

Діяльність підприємств

2.03.01.01

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

2.03.01.02

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

2.03.01.03

Рух цінних паперів акціонерних товариств

2.03.01.04

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

2.03.01.05

Структурні обстеження кредитних установ

2.03.01.06

Структурне обстеження страхових компаній

2.03.01.07

Розрахунок статистичних показників підприємств для визначення питомої ваги державного сектору в економіці України

2.03.02 

Послуги

2.03.02.01

Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

2.03.03

Внутрішня торгівля

2.03.03.01

Наявність торгової мережі

2.03.03.02

Продаж і запаси товарів у торговій мережі

2.03.03.03

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

2.03.03.06

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

2.03.04

Капітальні інвестиції

2.03.04.01

Капітальні інвестиції

2.03.05

Основні засоби

2.03.05.01

Наявність і рух основних засобів, амортизація

2.03.07

Сільське, лісове та рибне господарство

2.03.07.03

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур

2.03.07.04

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

2.03.07.06

Виробництво продукції тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами

2.03.07.07

Рибогосподарська діяльність підприємств

2.03.07.09

Перероблення винограду на виноматеріали

2.03.07.10

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

2.03.07.11

Надходження молока на переробні підприємства

2.03.07.12

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

2.03.07.14

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

2.03.07.15

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

2.03.07.16

Наявність сільськогосподарської техніки

2.03.07.17

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

2.03.07.18

Об'єкти погосподарського обліку

2.03.07.19

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

2.03.07.20

Ведення мисливського господарства

2.03.07.21

Лісогосподарська діяльність

2.03.07.22

Ведення реєстру сільськогосподарських товаровиробників "АГРО"

2.03.07.23

Продукція сільського господарства у постійних цінах

2.03.07.24

Економічні рахунки сільського господарства

2.03.07.25

Баланси основних продуктів рослинництва та тваринництва

2.03.08

Енергетика

2.03.08.01

Використання та запаси палива

2.03.08.02

Постачання та використання енергії

2.03.08.03

Енергетичний баланс України

3-2.03.08.01

Паливно-енергетичні ресурси України (збірник)

2.03.09

Промисловість

2.03.09.01

Економічні показники короткострокової статистики промисловості

2.03.09.02

Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами

2.03.09.03

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

2.03.09.08

Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

2.03.10

Будівництво

2.03.10.01

Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво

2.03.10.02

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

2.03.11 

Транспорт

2.03.11.02

Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт

2.03.11.05

Діяльність підприємств водного транспорту

2.03.11.07

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

2.03.11.08

Діяльність підприємств трубопровідного транспорту

2.03.11.09

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

2.03.12

Туризм

2.03.12.01  

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

2.03.12.02

Колективні засоби розміщування

2.03.12.03

Туристична діяльність

2.03.14 

Реєстр статистичних одиниць

2.03.14.01

Реєстр статистичних одиниць

2.04 

Державні фінанси, податки та публічний сектор

2.04.00.03

Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)

2.05

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

2.05.01

Зовнішня торгівля товарами

2.05.01.01

Експорт-імпорт товарів

2.05.01.02

Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

2.05.02

Зовнішня торгівля послугами

2.05.02.01

Зовнішня торгівля послугами

2.05.03

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.05.03.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06

Ціни

2.06.01

Споживчі ціни

2.06.01.01

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

2.06.02

Ціни виробників

2.06.02.01

Зміни цін виробників промислової продукції

2.06.02.02

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

2.06.02.03

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

2.06.02.04

Зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

2.06.02.05

Зміни тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

2.06.02.06

Зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом

2.07

Наука, технології та інновації

2.07.01

Наука

2.07.01.01

Здійснення наукових досліджень і розробок

2.07.01.04

Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

2.07.01.05

Виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення

2.07.02

Технології та інновації

2.07.02.02

Інноваційна діяльність підприємства за період 2014-2016 рр.

3.01.

Навколишнє середовище

3.01.00.01   

Охорона атмосферного повітря

3.01.00.02  

Утворення та поводження з відходами

3.01.00.03

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

3.02

Регіональна статистика

3.02.00.01

Регіональні рахунки

3.03

Інформаційне суспільство

3.03.00.01

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

3.03.00.02

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

ЧАСТИНА ІІ. ІНШІ ВИДИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ