Витяг з Технологічної програми Головного управління статистики на 2018 рік

 

Код галузі статистики, розділу статистики, тематики статистичного виробництва

Найменування виду статистичної діяльності, галузі, розділу, тематики статистичного виробництва

1

2

ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНІ СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1

Демографічна та соціальна статистика

1.01

Населення та міграція

1.01.01

Демографія і перепис

1.01.01.02

Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

1.01.01.03

Чисельність та склад населення

1.01.01.04

Основні показники, що характеризують демографічні процеси

1.01.02

Міграція

1.01.02.01

Міграційний рух населення

1.02

Ринок праці

1.02.01

Зайнятість та безробіття

1.02.01.01

Економічна активність населення

1.02.02

Оплата праці та соціально-трудові відносини

1.02.02.01

Обстеження підприємств із питань статистики праці

1.02.02.04

Умови праці на підприємствах

1.02.02.05

Стан виплати заробітної плати

1.03

Освіта

1.03.00.01

Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

1.03.00.03

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

1.03.00.04

Робота аспірантури та докторантури

1.04

Охорона здоров'я

1.04.00.01

Травматизм на виробництві

1.05

Доходи та умови життя

1.05.00.01

Обстеження умов життя домогосподарств

1.06

Соціальний захист

1.06.00.01

Надання населенню субсидій

1.07 

Населені пункти та житло

1.07.00.01

Наявність та рух житлового фонду

1.07.00.03

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1.08 

Правосуддя та злочинність

1.08.00.01

Додержання вимог адміністративного законодавства

1.09

Культура

1.09.00.01

Діяльність музеїв

1.09.00.02

Діяльність театрів

1.09.00.03

Діяльність концертних організацій, професійних творчих колеутивів

1.10 

Політична та інша суспільна діяльність

1.10.00.02

Діяльність громадських організацій

2

Економічна статистика

2.01

Макроекономічна статистика

2.01.01

Тенденції ділової активності

2.01.01.01

Стан ділової активності підприємств

2.02

Національні рахунки

2.02.01

Річні національні рахунки

2.02.01.02

Регіональні рахунки

2.03

Економічна діяльність

2.03.01

Діяльність підприємств

2.03.01.01

Структурні зміни в економіці України та її регіонів

2.03.01.02

Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

2.03.01.03

Рух цінних паперів акціонерних товариств

2.03.01.04

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

2.03.02 

Послуги

2.03.02.01

Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

2.03.03

Внутрішня торгівля

2.03.03.01

Наявність торгової мережі

2.03.03.02

Продаж і запаси товарів у торговій мережі

2.03.03.03

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

2.03.03.06

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

2.03.04

Капітальні інвестиції

2.03.04.01

Капітальні інвестиції

2.03.05

Основні засоби

2.03.05.01

Наявність і рух основних засобів, амортизація

2.03.07

Сільське, лісове та рибне господарство

2.03.07.03

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур

2.03.07.04

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

2.03.07.06

Виробництво продукції тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами

2.03.07.07

Рибогосподарська діяльність підприємств

2.03.07.09

Перероблення винограду на виноматеріали

2.03.07.10

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

2.03.07.11

Надходження молока на переробні підприємства

2.03.07.12

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

2.03.07.14

Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами

2.03.07.15

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

2.03.07.16

Наявність сільськогосподарської техніки

2.03.07.17

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві

2.03.07.18

Об'єкти погосподарського обліку

2.03.07.19

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

2.03.07.20

Ведення мисливського господарства

2.03.07.21

Лісогосподарська діяльність

2.03.07.23

Продукція сільського господарства у постійних цінах

2.03.08

Енергетика

2.03.08.01

Використання та запаси палива

2.03.08.02

Постачання та використання енергії

2.03.09

Промисловість

2.03.09.01

Економічні показники короткострокової статистики промисловості

2.03.09.02

Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції за видами

2.03.09.03

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

2.03.09.08

Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

2.03.10

Будівництво

2.03.10.01

Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво

2.03.10.02

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

2.03.11 

Транспорт

2.03.11.02

Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт

2.03.11.05

Діяльність підприємств водного транспорту

2.03.11.07

Діяльність підприємств авіаційного транспорту

2.03.11.09

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

2.03.12

Туризм

2.03.12.01

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

2.03.12.02

Колективні засоби розміщування

2.03.12.03

Туристична діяльність

2.03.14 

Реєстр статистичних одиниць

2.03.14.01

Реєстр статистичних одиниць

2.04 

Державні фінанси, податки та публічний сектор

2.04.00.03

Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)

2.05

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

2.05.01

Зовнішня торгівля товарами

2.05.01.01

Експорт-імпорт товарів

2.05.01.02

Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання

2.05.02

Зовнішня торгівля послугами

2.05.02.01

Зовнішня торгівля послугами

2.05.03

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.05.03.01

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06

Ціни

2.06.01

Споживчі ціни

2.06.01.01

Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

2.06.01.02

Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

2.06.02

Ціни виробників

2.06.02.01

Зміни цін виробників промислової продукції

2.06.02.02

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

2.07

Наука, технології та інновації

2.07.01

Наука

2.07.01.01

Здійснення наукових досліджень і розробок

2.07.01.04

Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

2.07.01.05

Виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення

2.07.02

Технології та інновації

2.07.02.01

Інноваційна діяльність промислового підприємства

2.07.02.02

Інноваційна діяльність підприємства за період 2014-2016 рр.

3

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

3.01

Навколишнє середовище

3.01.00.01

Охорона атмосферного повітря

3.01.00.02

Утворення та поводження з відходами

3.01.00.03

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

3.03

Інформаційне суспільство

3.03.00.01

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

3.03.00.02

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

3.04

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

ЧАСТИНА ІІ. ІНШІ ВИДИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ