Календар поширення інформації на 2023 рік (Статистична інформація/ Економічна статистика)

Економічна статистика

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

 

 

31

2004–2021

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

 

 

 

 

10

2004–2022

 

 

 

 

 

Доходи та виртати населення по регіонах

20

2002–2021

 

 

01

2002–2022

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  суб'єктів господарювання  по районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікро-підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Фінанси

Фінансові результати  до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати  до оподаткування підприємств по районах

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2022

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2022

 

 

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону

 

 

13

IV кв.2022

 

 

09

I кв.2023

 

 

08

IІ кв.2023

 

 

08

ІІІ кв.2023

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

24

01-12.22

23

01.23

24

01‑02.23

25

01‑03.23

24

01‑04.23

23

01‑05.23

25

01‑06.23

23

01‑07.23

25

01-08.23

24

01-09.23

23

01-10.23

26

01-11.23

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами

 

 

29

01-12.22

 

 

16

01-03.23

 

 

18

01-06.23

 

18

01-09.23

Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів

 

 

29

01-12.22

 

16

01-03.23

 

 

18

01-06.23

 

 

18

01-09.23

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

 

 

28

01-12.22

 

15

01-03.23

 

 

15

01-06.23

 

 

15

01-09.23

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

04

2005–2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів, видами економічної діяльності

 

02

01-12.22

(попередні дані)

 

02

01-03.23

 

01

01-06.23

 

01

01-09.23

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

 

02

01-12.22

 

02

01-03.23

 

01

01-06.23

 

01

01-09.23

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

 

02

01-12.22

 

 

02

01-03.23

 

01

01-06.23

 

01

01-09.23

Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності

 

 

 

 

15

2010–2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Рослинництво

 

 

 

28

1995–2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями

 

 

 

 

 

25

2023

Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах

 

 

 

 

 

25

2023

Виробництво сільськогосподарських культур

 

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

20

на

01.07.23

21

на 01.08.23

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

 на 01.12.23

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

 

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

20

на

01.07.23

21

на 01.08.23

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

 на 01.12.23

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

20

на

01.07.23

21

на 01.08.23

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво пшениці у підприємствах по районах

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

20

на

01.07.23

21

на 01.08.23

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво ячменю у підприємствах по районах

 

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

20

на

01.07.23

21

на 01.08.23

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво кукрудзи у підприємствах по районах

 

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах

 

 

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах

28

2022

(остаточні дані)

20

на

01.09.23

20

на

01.10.23

22

на

01.11.23

21

на 01.12.23

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

17

на 01.01.23

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

17

на 01.01.23

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур

25

2022

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур

25

2022

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

25

2022

Кількість сільськогосподарських тварин

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво основних видів продукції тваринництва

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах

23

на 01.01.23

(попередні дані)

21

на 01.02.23

21

на 01.03.23

21

на 01.04.23

22

на 01.05.23, 26

на 01.01.23 (остаточні дані)

22

на 01.06.23

20

на 01.07.23

21

на 01.08.23

21

на 01.09.23

20

на 01.10.23

21

на 01.11.23

21

на 01.12.23

Тваринництво

 

 

 

26

1995–2022

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів

 

 

20

(2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження молока на переробні підприємства

 

01

(2022)

 

25

(01-03.23)

 

 

24

(01-06.23)

 

 

24

(01-09.23)

 

 

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 

01

(2022)

 

25

(01-03.23)

 

 

24

(01-06.23)

 

 

24

(01-09.23)

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням

 

24

на 01.01.23,

на 01.02.23

27

на 01.03.23

27

на 01.04.23

26

на 01.05.23

26

на 01.06.23

26

на 01.07.23

28

на 01.08.23

26

на 01.09.23

27

на 01.10.23

24

на 01.11.23

27

на 01.12.23

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

 

24

01.23

02

2022,

27

01-02.23

27

01-03.23

26

01-04.23

26

01-05.23

26

01-06.23

28

01-07.23

26

01-08.23

27

01-09.23

24

01-10.23

27

01-11.23

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами

 

 

02

1996-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування

 

 

 

11

1991–2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

 

 

 

11

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

 

 

 

11

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів

 

 

 

18

2010-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб

 

 

 

18

2005-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

02

2010-2022 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Енергетика

Використання палива

 

 

 

 

 

26

2022

 

 

 

 

 

 

Запаси палива

26

на 01.01.23

27

на 01.02.23

27

на 01.03.23

26

на 01.04.23

26

на 01.05.23

27

на 01.06.23

26

на 01.07.23

29

на 01.08.23

27

на 01.09.23

26

на 01.10.23

27

на 01.11.23

27

на 01.12.23

Використання палива

26

12.22

27

01.23

27

02.23

26

03.23

26

04.23

27

05.23

26

06.23

29

07.23

27

08.23

26

09.23

27

10.23

27

11.23

Постачання та використання енергії

 

 

 

 

 

23

2022

 

 

 

 

 

 

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

10

01-11.22

07

2022

(попередні дані)

10

01.23,

16

2022 (остаточні дані)

06

01-02.23

12

01-03.23

08

01-04.23

07

01-05.23

07

01-06.23

11

01-07.23

06

01-08.23

08

01-09.23

07

01-10.23

Індекси промислової продукції за видами діяльності

03

01-11.22

01

2022

(попередні дані)

02

2022

(остаточні дані),

03

01.23,

31

01-02.23

03

01-03.23

01

01-04.23

03

01-05.22

01

01-06.22

04

01-07.22

02

01-08.22

02

01-09.22

01

01-10.22

Індекси промислової продукції за видами діяльності

02

2013-2022 (остаточні дані)

Виробництво промислової продукції за видами

04

01-11.22

02

2022

06

01.23

03

01-02.23

04

01-03.23

02

01-04.23

04

01-05.23

02

01-06.23

05

01-07.23

03

01-08.23

03

01-09.23

04

01-10.23

Виробництво промислової продукції за видами

 

 

 

 

 

 

 

04

2022

 

 

 

 

Будівництво

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах

 

28

2022

 

29

01-03.23

 

 

31

01-06.23

 

 

28

01-09.23

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами

 

 

16

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами

 

 

16

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами

04

01-11.22

02

2022 (попередні дані)

06

2022 (остаточні дані),

07

01.23

04

01-02.23

05

01-03.23

02

01-04.23

05

01-05.23

04

01-06.23

04

01-07.23

05

01-08.23

02

01-09.23

05

01-10.23

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами

04

01-11.22

02

2022 (попередні дані)

07

01.23,

13

2022 (остаточні дані)

04

01-02.23

05

01-03.23

02

01-04.23

05

01-05.23

04

01-06.23

04

01-07.23

05

01-08.23

02

01-09.23

05

01-10.23

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

04

01-11.22

02

2022 (попередні дані)

07

01.23,

13

2022 (остаточні дані)

04

01-02.23

05

01-03.23

02

01-04.23

05

01-05.23

04

01-06.23

04

01-07.23

05

01-08.23

02

01-09.23

05

01-10.23

Транспорт

Вантажні перевезення

30

01-12.22 (попередні дані)

 

02

01.23,

29

01-02.23

28

01-03.22

30

01-04.23

29

01-05.23

28

01-06.23

30

01-07.23

28

01-08.23

30

01-09.23

29

01-10.23

28

01-11.23

Пасажирські перевезення

30

01-12.22 (попередні дані)

 

02

01.23,

29

01-02.23

28

01-03.22

30

01-04.23

29.06

01-05.23

28

01-06.23

30

01-07.23

28

01-08.23

30

01-09.23

29

01-10.23

28

01-11.23

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту

 

 

 

 

22

1995-2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість перевезених пасажирів

за видами транспорту

 

 

 

 

22

1995-2022

 

 

 

 

 

 

 

Туризм

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)

- кількість засобів

- кількість місць

- кількість осіб, що перебували у засобах

 

 

 

 

 

30

2018-2022

 

 

 

 

 

 

Реєстр статистичних одиниць

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад

 

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за  районами та за організаційно-правовими формами господарювання

16

на

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих  фізичних осіб-підприємців за районами та за видами економічної діяльності

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад з розподілом за ознакою статі керівника

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності з розподілом за ознакою статі керівника

16

01.01.23

 

 

14

на 01.04.23

 

 

14

на 01.07.23

 

 

13

на 01.10.23

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

20

01-11.22

21

2022

23

01.23

21

01-02.23

22

01-03.23

20

01-04.23

21

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

23

01-08.23

21

01-09.23

21

01-10.23

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі

20

01-11.22

21

2022

23

01.23

21

01-02.23

22

01-03.23

20

01-04.23

21

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

23

01-08.23

21

01-09.23

21

01-10.23

Товарна структура зовнішньої торгівлі

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2022)

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

21

2022

 

 

22

01-03.23

 

 

22

01-06.23

 

 

21

01-09.23

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

21

2022

 

 

22

01-03.23

 

 

22

01-06.23

 

 

21

01-09.23

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2022)

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

 

 

 

 

01

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Ціни

Споживчі ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

13

12.22

14

01.23

15

02.23

13

03.23

15

04.23

14

05.23

13

06.23

14

07.23

13

08.23

12

09.23

14

10.23

13

11.23

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

13

12.22

14

01.23

15

02.23

13

03.23

15

04.23

14

05.23

13

06.23

14

07.23

13

08.23

12

09.23

14

10.23

13

11.23

Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року)

13

2007-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

Наука

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

 

 

 

 

30

2010–2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

 

 

 

 

30

2010–2022

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт

 

 

 

 

30

2010–2022

 

 

 

 

 

 

 

Інновації

Витрати на інновації промислових підприємств за видами витрат

 

 

 

 

 

 

 

03

2007–2021

 

 

 

 

Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування

 

 

 

 

 

 

 

03

2007–2021

 

 

 

 

Кількість упровадженої інноваційної продукції (товарів, послуг) промисловими підприємствами

 

 

 

 

 

 

 

03

2007–2021

 

 

 

 

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

Навколишнє середовище

Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення

 

 

 

30

1990–2022

 

 

 

 

 

 

 

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

 

 

 

30

2022

 

 

 

 

 

 

 

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах та територіях територіальних громад

 

 

 

30

2022

 

 

 

 

 

 

 

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

 

 

 

30

2022

 

 

 

 

 

 

 

Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення

 

 

 

30

2022

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

 

28

1995–2022

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом

 

 

 

 

29

2022

(попередні дані)

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами  І–ІV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом

 

 

 

 

29

2022

(попередні дані)

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами по районах та територіях територіальних громад

 

 

 

 

29

2022

(попередні дані)

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення відходів  за джерелами

 

 

 

 

29

2022

(попередні дані)

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів

 

 

 

 

29

2022

(попередні дані)

 

28

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності

 

 

 

 

 

01

2006–2022

 

 

 

 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності

 

 

 

 

 

01

2006–2022

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності

 

 

 

 

 

01

2022

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по районах  та територіях територіальних громад

 

 

 

 

01

2022

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

 

 

 

 

01

2022