Календар оприлюднення інформації на 2023 рік (Статистична інформація/ Демографічна та соціальна статистика)

Демографічна та соціальна статистика

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення по районах (попередні дані)

20

01‑11.22

21

01-12.22

21

01.23

20

01-02.23

22

01-03.23

21

01-04.23

20

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

20

01-08.23

21

01-09.23

20

01-10.23

Формування приросту (скорочення) чисельності населення  по районах (попередні дані)

20

01‑11.22

21

01-12.22

21

01.23

20

01-02.23

22

01-03.23

21

01-04.23

20

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

20

01-08.23

21

01-09.23

20

01-10.23

Кількість живонароджених, померлих по районах

20

01‑11.22

21

01-12.22

(попередні дані)

21

01.23

20

01-02.23

22

01-03.23

15

01-12.22 (остаточні дані),

21

01-04.23

20

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

20

01-08.23

21

01-09.23

20

01-10.23

Кількість померлих за причинами смерті

20

01‑11.22

21

01-12.22 (попередні дані)

21

01.23

20

01-02.23

22

01-03.23

15

01-12.22 (остаточні дані),

21

01-04.23

20

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

20

01-08.23

21

01-09.23

20

01-10.23

Населення (1990-2022)

26

1990-2022

15,29

1990-2022

26

1990-2022

Кількість прибулих, вибулих по районах

20

01‑11.22

21

01-12.22

(попередні дані)

21

01.23

20

01-02.23

22

01-03.23

15,

01-12.22 (остаточні дані),

21

01-04.23

20

01-05.23

22

01-06.23

20

01-07.23

20

01-08.23

21

01-09.23

20

01-10.23

Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2022)

 

 

 

 

15

2002–2022

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

 

 

30

01-12.22

 

 

30

01-03.23

 

29

01-06.23

 

 

29

01-09.23

Робоча сила за статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

 

03

2022

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників, відпрацьований час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності

04

11.22

01

12.22

02

01.23

03

02.23

03

03.23

01

04.23

03

05.23

01

06.23

01

07.23

02

08.23

01

09.23

01

10.23

Темпи зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

04

11.22

01

12.22

02

01.23

03

02.23

03

03.23

01

04.23

03

05.23

01

06.23

01

07.23

02

08.23

01

09.23

01

10.23

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

05

09.22

 

05

12.22

 

05

03.23

 

05

06.23

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

 

 

03

IV кв. 2022

 

 

02

I кв. 2023

 

 

04

IІ кв. 2023

 

 

04

IІІ кв. 2023

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

06

(2002-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)

 

 

06

(2010-2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число

01

12.22

03

01.23,

31

02.23

04

03.23

01

04.23

04

05.23

03

06.23,

31

07.23

03

08.23

01

09.23

01

10.23

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

 

10

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

Заклади дошкільної освіти

– кількість закладів дошкільної освіти

– кількість місць у закладах дошкільної освіти

– кількість осіб у закладах дошкільної освіти

– охоплення дітей закладами дошкільної освіти, відсотків до кількості дітей відповідного віку

 

 

 

 

06

1995-2022

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої  та фахової передвищої освіти

кількість закладів вищої та фахової передвищої освіти

– кількість осіб у закладах вищої та фахової передвищої освіти

– кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти

– кількість осіб, випущених із закладів вищої та фахової передвищої освіти

 

 

 

10

2020-2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість аспірантів

 

 

 

10

1995-2022

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти

– кількість закладів загальної середньої освіти

– кількість учнів у закладах загальної середньої освіти

– випуск учнів із закладів загальної середньої освіти

– кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти

 

 

 

27

1995-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

– кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти

– кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

– кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

– кількість осіб, випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

27

1995-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньо-душових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2022

 

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2022

 

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

 

 

24

2022