Календар оприлюднення інформації на 2020 рік (СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ/Демографічна та соціальна статистика)

Демографічна та соціальна статистика

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

дата оприлюднення

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Природний рух

23

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01‑11.2019

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджень, смертей у:

 

 

23

24

21

23

23

21

23

22

23

23

 

 

01.2020

01-02.2020

01-03.2020

01-04.2020

01-05.2020

01-06.2020

01-07.2020

01-08.2020

01-09.2020

01-10.2020

Кількість смертей за оремими причинами у:

 

 

23

24

21

23

23

21

23

22

23

23

 

 

01.2020

01-02.2020

01-03.2020

01-04.2020

01-05.2020

01-06.2020

01-07.2020

01-08.2020

01-09.2020

01-10.2020

Чисельність населення

23

21

23

24

21

23

23

21

23

22

23

23

01‑11.2019

01-12.2019

01.2020

01-02.2020

01-03.2020

01-04.2020

01-05.2020

01-06.2020

01-07.2020

01-08.2020

01-09.2020

01-10.2020

Міграційний рух населення

23

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01‑11.2019

01-12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість випадків прибуття, вибуття у:

 

 

23

24

21

23

23

21

23

22

23

23

 

 

01.2020

01-02.2020

01-03.2020

01-04.2020

01-05.2020

01-06.2020

01-07.2020

01-08.2020

01-09.2020

01-10.2020

Населення (1995-2019)

 

 

 

 

27

 

01, 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1995-2019)

 

(1995-2019)

 

 

 

 

 

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила за статтю та місцем проживання (2019)

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників, відпрацьований час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності у:

02

03

04

01

04

02

03

03

02

02

02

02

11.2019

12.2019

01.2020

02.2020

03.2020

04.2020

05.2020

06.2020

07.2020

08.2020

09.2020

10.2020

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

02

03

04

01

04

02

03

03

02

02

02

02

11.2019

12.2019

01.2020

02.2020

03.2020

04.2020

05.2020

06.2020

07.2020

08.2020

09.2020

10.2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

 

 

05

 

 

03

 

 

03

 

 

03

 

 

12.2019

 

 

03.2020

 

 

06.2020

 

 

09.2020

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

 

05

 

 

03

 

 

03

 

 

03

 

 

10-12.2019

 

 

01-03.2020

 

 

04-06.2020

 

 

07-09.2020

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати

02, 31

 

04

01

04

02

03, 31

 

02

01

02

02, 31

11.2019, 12.2019

 

01.2020

02.2020

02.2020

02.2020

02.2020, 02.2020

 

02.2020

02.2020

02.2020

02.2020, 02.2020

Сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000‑

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці

 

 

31

 

 

30

 

 

29

 

 

30

 

 

2019

 

 

01-03.2020

 

 

01-06.2020

 

 

01-09.2020

Основні показники ринку праці

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

Заклади дошкільної освіти (1995-2019)

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–2019

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти (1995-2019)

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти (1995-2019)

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2019)

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990–2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньо-душових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010–2019

 

Населені пункти та житло

Житловий фонд

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995-2019