Календар оприлюднення інформації на 2022 рік (Статистична інформація/ Демографічна та соціальна статистика)

Демографічна та соціальна статистика

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення по районах (попередні дані)

20

01‑11.21

22

01-12.21

22

01.22

20

01-02.22

20

01-03.22

21

01-04.22

20

01-05.22

22

01-06.22

21

01-07.22

20

01-08.22

22

01-09.22

21

01-10.22

Формування приросту (скорочення) чисельності населення  по районах (попередні дані)

20

01‑11.21

22

01-12.21

22

01.22

20

01-02.22

20

01-03.22

21

01-04.22

20

01-05.22

22

01-06.22

21

01-07.22

20

01-08.22

22

01-09.22

21

01-10.22

Кількість живонароджених, померлих по районах

21

01‑11.21

22

01-12.21

22

01.22

20

01-02.22

20

01-03.22

15

2021 (остаточні дані)

21

01-04.22

20

01-05.22

22

01-06.22

21

01-07.22

20

01-08.22

22

01-09.22

21

01-10.22

Кількість померлих за причинами смерті

20

01‑11.21

22

01-12.21

22

01.22

20

01-02.22

20

01-03.22

15, 21

2021 (остаточні дані),

01-04.22

20

01-05.22

22

01-06.22

21

01-07.22

20

01-08.22

22

01-09.22

21

01-10.22

Населення (1990-2021)

27

1990-2021

15,29

1990-2021

26

1990-2021

Кількість прибулих, вибулих по районах

20

01‑11.21

22

01-12.21

22

01.22

20

01-02.22

20

01-03.22

14, 21

2021 (остаточні дані),

01-04.22

20

01-05.22

22

01-06.22

21

01-07.22

20

01-08.22

22

01-09.22

21

01-10.22

Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2021)

 

 

 

 

15

2002-2021

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

 

 

30

01-12.21

 

 

01

01-03.22

 

29

01-06.22

 

 

30

01-09.22

Робоча сила за статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

 

04

2021

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників, відпрацьований час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності

01

11.21

02

12.21

02

01.22

01

02.22

04

03.22

02

04.22

01

05.22

02

06.22

01

07.21

03

08.21

02

09.21

02

10.21

Темпи зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

04

11.21

02

12.21

02

01.22

01

02.22

04

03.22

02

04.22

01

05.22

02

06.22

01

07.22

03

08.22

02

09.22

02

10.22

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

05

09.21

 

05

12.21

 

05

03.22

 

05

06.22

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

 

 

03

10-12.21

 

 

03

01-03.22

 

 

05

04-06.22

 

 

05

07-09.22

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

04

2002–2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)

 

 

04

2010–2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число

02

01.22

03, 31

02.22,

03.22

04

04.22

01

05.22

04

06.22

02

07.22

01

08.22

03

09.22

02

10.22

01, 31

11.22, 12.22

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число

 

10

2000-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

Заклади дошкільної освіти

кількість закладів дошкільної освіти

кількість місць у закладах дошкільної освіти

кількість осіб у закладах дошкільної освіти

охоплення дітей закладами дошкільної освіти, відсотків до кількості дітей відповідного віку

 

 

 

 

03

1995-2021

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої  та фахової передвищої освіти

кількість закладів вищої та фахової передвищої освіти

кількість осіб у закладах вищої та фахової передвищої освіти

кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти

кількість осіб, випущених із закладів вищої та фахової передвищої освіти

 

 

 

10

1995-2021

 

 

 

 

 

 

 

Кількість аспірантів (1995-2021)

 

 

 

10

1995-2021

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти

кількість закладів загальної середньої освіти

кількість учнів у закладах загальної середньої освіти

випуск учнів із закладів загальної середньої освіти

кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти

 

 

 

27

1995-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти

кількість учнів, слухачів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

кількість осіб, прийнятих на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

кількість осіб, випущених із закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

27

1990-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

05

2021

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньо-душових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2021

 

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2021

 

Населені пункти та житло

Житловий фонд

загальна площа;

загальна площа у середньому на одну особу;

кількість квартир

 

 

 

 

 

 

13

1995-2021