План-графік оприлюднення матеріалів розділу «Статистична інформація» на 2021 рік

 

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Чисельність населення

21

01‑11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Формування приросту (скорочення) чисельності населення

21

01‑11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах

21

01‑11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Кількість померлих за причинами смерті

21

01‑11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах

21

01‑11.20

23

01-12.20

23

01.21

22

01-02.21

21

01-03.21

24

01-04.21

22

01-05.21

23

01-06.21

23

01-07.21

21

01-08.21

23

01-09.21

23

01-10.21

Міграційний рух населення

 

 

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

Населення (1990-2020)

 

 

 

 

27

1990-2020

15,29

1990-2020

27

1990-2020

 

 

 

 

 

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Робоча сила

 

 

30

01-12.20

 

 

30

01-03.21

 

 

30

01-06.21

 

 

30

01-09.21

Робоча сила за статтю та типом місцевості

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Кількість штатних працівників, відпрацьований час штатних працівників, середня заробітна плата штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників (щомісячні дані) за видами економічної діяльності

04

11.20

02

12.20

04

01.21

01

02.21

05

03.21

02

04.21

02

05.21

02

06.21

01

07.21

01

08.21

02

09.21

02

10.21

Темп зростання/ зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

04

11.20

02

12.20

04

01.21

01

02.21

05

03.21

02

04.21

02

05.21

02

06.21

01

07.21

01

08.21

02

09.21

02

10.21

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

 

 

04

12.20

 

 

04

03.21

 

 

03

06.21

 

 

03

09.21

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

 

04

10-12.20

 

 

04

01-03.21

 

 

03

04-06.21

 

 

03

07-09.21

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

 

 

05

2002–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)

 

 

05

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості із виплати заробітної плати

02

01.21

04

02.21

01

03.21

05

04.21

02

05.21

02

06.21

02

07.21

01

08.21

01

09.21

02

10.21

02, 31

11.21, 12.21

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

 

10

2000-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

Заклади дошкільної освіти

 

 

 

 

03

1995-2020

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої  та фахової передвищої освіти

 

 

 

11

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти

 

 

 

26

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

26

1990-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньо-душових еквівалентних загальних доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2020

 

Диференціація життєвого рівня населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2020

 

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

 

 

22

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

Житловий фонд

 

 

 

 

 

 

13

1995-2020

 

 

 

 

 

Економічна статистика

Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

 

 

31

2004-2019

 

 

09

2004-2020

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах

20

2002-2019

 

 

30

2002-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікро-підприємництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

 

 

 

 

 

25

2020

(попередні дані)

 

 

 

22

2020

 

 

Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

25

2020

(попередні дані)

 

 

 

22

2020

 

 

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

22

2020

(попередні дані)

 

 

 

22

2020

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

22

2020

(попередні дані)

 

 

 

22

2020

 

 

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

 

 

 

 

 

22

2020

(попередні дані)

 

 

 

22

2020

 

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020

 

 

Послуги

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

 

 

10

10-12.20

 

 

09

01-03.21

 

 

08

04-06.21

 

 

08

07-09.21

Внутрішня торгівля

Роздрібна торгівля

23

2020

24

01.21

24

01‑02.21

23

01‑03.21

25

01‑04.21

24

01‑05.21

23

01‑06.21

25

01‑07.21

23

01-08.21

23

01-09.21

24

01-10.21

23

01-11.21

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі

 

 

31

2020

 

 

16

01-03.21

 

 

16

01-06.21

 

 

16

01-09.21

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

 

 

02

2005–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів, видами економічної діяльності

 

26

01-12.20

 

 

26

01-03.21

 

 

26

01-06.21

 

 

26

01-09.21

 

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

 

26

01-12.20

 

 

26

01-03.21

 

 

26

01-06.21

 

 

26

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

 

26

01-12.20

 

 

 

26

01-03.21

 

 

26

01-06.21

 

 

26

01-09.21

 

Капітальні інвестиції за видами активів, видами економічної діяльності

 

 

 

 

14

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

Рослинництво

 

 

 

28

1995–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур

 

 

 

28

2020

 

 

20

на 01.07.21

20

на 01.08.21

20

на 01.09.21

20

на 01.10.21

19

на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

 

 

 

28

2020

 

 

20

на 01.07.21

20

на 01.08.21

20

на 01.09.21

20

на 01.10.21

19

на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

28

2020

 

 

20

на 01.07.21

20

на 01.08.21

20

на 01.09.21

20

на 01.10.21

19

на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

 

 

28

2020

 

 

 

 

20

на 01.09.21

20

на 01.10.21

19

на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

 

19

на 01.01.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах

 

19

на 01.01.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

2020 року

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин

21

 на 01.01.21

19

на 01.02.21

19

на 01.03.21

19

на 01.04.21

20, 26

 на 01.05.21, на 01.01.21 (остаточні дані)

18

 на 01.06.21

19

 на 01.07.21

20

 на 01.08.21

20

 на 01.09.21

20

 на 01.10.21

18

 на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

21

 на 01.01.21

19

на 01.02.21

19

на 01.03.21

19

на 01.04.21

20, 26

 на 01.05.21, на 01.01.21 (остаточні дані)

18

 на 01.06.21

19

 на 01.07.21

20

 на 01.08.21

20

 на 01.09.21

20

 на 01.10.21

18

 на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах

21

 на 01.01.21

19

на 01.02.21

19

на 01.03.21

19

на 01.04.21

20, 26

 на 01.05.21, на 01.01.21 (остаточні дані)

18

 на 01.06.21

19

 на 01.07.21

20

 на 01.08.21

20

 на 01.09.21

20

 на 01.10.21

18

 на 01.11.21

20

 на 01.12.21

Виробництво основних видів продукції тваринництва

21

01-12.2020

19

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

20, 26

01-04.21,

2020

(остаточні дані)

18

01-05.21

19

01-06.21

20

01-07.21

20

01-08.21

20

01-09.21

18

01-10.21

20

01-11.21

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

21

01-12.2020

19

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

20, 26

01-04.21,

2020

(остаточні дані)

18

01-05.21

19

01-06.21

20

01-07.21

20

01-08.21

20

01-09.21

18

01-10.21

20

01-11.21

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах

21

01-12.2020

19

01.21

19

01-02.21

19

01-03.21

20, 26

01-04.21,

2020

(остаточні дані)

18

01-05.21

19

01-06.21

20

01-07.21

20

01-08.21

20

01-09.21

18

01-10.21

20

01-11.21

Тваринництво

 

 

 

 

26

1995–2020

 

 

 

 

 

 

 

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

 

09

2020

 

22

01-03.21

 

 

22

01-06.21

 

 

25

01-09.21

 

 

Надходження молока на переробні підприємства

 

09

2020

 

22

01-03.21

 

 

22

01-06.21

 

 

25

01-09.21

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням

 

23

на 01.01.21,

на 01.02.21

23

 на 01.03.21

20

на 01.04.21

24

 на 01.05.21

23

на 01.06.21

20

 на 01.07.21

20

 на 01.08.21

21

 на 01.09.21

22

 на 01.10.21

22

 на 01.11.21

21

 на 01.12.21

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами

 

24

01.21

02,25

2020,

01-02.21

22

01-03.21

25

01-04.21

25

01-05.21

22

01-06.21

25

01-07.21

23

01-08.21

26

01-09.21

24

01-10.21

23

01-11.21

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами

 

 

02

1996-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування

 

 

 

08

1991–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

 

 

 

08

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

 

 

 

08

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів

 

 

 

20

2010-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб

 

 

 

20

2005-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

02

2010-2020

 

 

 

 

 

 

Енергетика

Використання та запаси палива

 

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

Запаси палива

26

на 01.01.21

26

на 01.02.21

26

на 01.03.21

27

на 01.04.21

26

на 01.05.21

25

на 01.06.21

27

на 01.07.21

26

на 01.08.21

27

на 01.09.21

26

на 01.10.21

26

на 01.11.21

28

на 01.12.21

Використання палива

26

12.20

26

01.21

26

02.21

27

03.21

26

04.21

25

05.21

27

06.21

26

07.21

27

08.21

26

09.21

26

10.21

28

11.21

Постачання та використання енергії

 

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

12

01-11.20

04

2020

(попередні дані)

10, 15

01.21,

2020 (остаточні дані)

06

01-02.21

07

01-03.21

04

01-04.21

09

01-05.21

04

01-06.21

07

01-07.21

06

01-08.21

08

01-09.21

07

01-10.21

Виробництво промислової продукції за видами

25

2020

26

01.21

24

01-02.21

23

01-03.21

25

01-04.21

25

01-05.21

23

01-06.21

26

01-07.21

23

01-08.21

25

01-09.21

24

01-10.21

23

01-11.21

Індекси промислової продукції за видами діяльності

28

2020

(попередні дані)

01, 03, 29

2020

(остаточні дані), 01.21, 01-02.21

28

01-03.21

28

01-04.21

01, 28

01-05.21

01-06.21

31

01-07.21

28

01-08.21

28

01-09.21

29

01-10.21

29

01-11.21

Індекси промислової продукції за видами діяльності

 

 

01

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції за видами

 

 

 

 

 

 

17

2011-2020

 

 

 

 

Будівництво

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по містах обласного значення та районах

 

 

01

2020

 

28

01-03.21

 

 

27

01-06.21

 

 

26

01-09.21

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами

 

 

12

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами

 

 

12

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, характером будівництва

06

01-11.20

05

2020 (попередні дані)

09, 11

01.21,

2020 (остаточні дані)

06

01-02.21

07

01-03.21

04

01-04.21

07

01-05.21

04

01-06.21

06

01-07.21

06

01-08.21

04

01-09.21

07

01-10.21

Індекси будівельної продукції за видами

06

01-11.20

05

2020 (попередні дані)

09, 11

01.21,

2020 (остаточні дані)

06

01-02.21

07

01-03.21

04

01-04.21

07

01-05.21

04

01-06.21

06

01-07.21

06

01-08.21

04

01-09.21

07

01-10.21

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами

 

 

11

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за характером будівництва

 

 

11

2013–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси будівельної продукції за видами

 

 

11

2011–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт

Вантажні перевезення

28

2020 (попередні дані)

 

01, 30

01.21,

01-02.21

28

01-03.21

28

01-04.21

30

01-05.21

28

01-06.21

30

01-07.21

28

01-08.21

28

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Пасажирські перевезення

28

2020 (попередні дані)

 

01, 30

01.21,

01-02.21

28

01-03.21

28

01-04.21

30

01-05.21

28

01-06.21

30

01-07.21

28

01-08.21

28

01-09.21

30

01-10.21

29

01-11.21

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту

 

 

 

 

19

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

Кількість перевезених пасажирів

за видами транспорту

 

 

 

 

19

1995-2020

 

 

 

 

 

 

 

Туризм

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)

 

 

 

 

 

30

2018-2020

 

 

 

 

 

 

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму

 

 

 

 

 

 

19

2000–2020

 

 

 

 

 

Реєстр статистичних одиниць

Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах

15

на 01.01.21

 

 

15

на 01.04.21

 

 

15

на 01.07.21

 

 

18

на 01.10.21

 

 

Кількість юридичних осіб на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України

15

на 01.01.21

 

 

15

на 01.04.21

 

 

15

на 01.07.21

 

 

18

на 01.10.21

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Зовнішня торгівля товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

20

01-11.20

22

2020

23

01.21

20

01-02.21

21

01-03.21

22

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

21

01-07.21

21

01-08.21

22

01-09.21

21

01-10.21

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

 

01

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі

20

01-11.20

22

2020

23

01.21

20

01-02.21

21

01-03.21

22

01-04.21

21

01-05.21

20

01-06.21

21

01-07.21

21

01-08.21

22

01-09.21

21

01-10.21

Товарна структура зовнішньої торгівлі

 

 

 

 

 

01

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами

 

 

 

 

 

01

1996–2020

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля послугами

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами

22

2020

 

 

21

01-03.21

 

 

20

01-06.21

 

 

22

01-09.21

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

22

2020

 

 

21

01-03.21

 

 

20

01-06.21

 

 

22

01-09.21

 

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами

 

 

 

 

 

01

1996–2020

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу

 

 

 

 

 

01

2020

(остаточні дані

 

 

 

 

 

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами

 

 

 

 

 

01

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Ціни

Споживчі ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

14

12.20

15

01.21

15

02.21

15

03.21

14

04.21

15

05.21

15

06.21

13

07.21

15

08.21

15

09.21

15

10.21

15

11.21

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

14

12.20

15

01.21

15

02.21

15

03.21

14

04.21

15

05.21

15

06.21

13

07.21

15

08.21

15

09.21

15

10.21

15

11.21

Індекси споживчих цін на товари та послуги (грудень до грудня попереднього року)

14

2007-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука, технології та інновації

Наука

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

 

 

 

 

21

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

 

 

 

 

21

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

 

 

 

 

21

2010–2020

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря

 

 

 

29

1990–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря

 

 

 

29

1990–2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

 

 

 

29

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах

 

 

 

29

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

 

 

 

29

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів

 

 

 

29

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

16

1995–2020

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів

 

 

 

 

26

2020

(попередні дані)

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення та поводження з відходами  І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів

 

 

 

 

26

2020

(попередні дані)

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення відходів по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

Утворення відходів  за видами економічної діяльності та у домогосподарствах

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів

 

 

 

 

 

 

 

16

2020

(остаточні дані)

 

 

 

 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

28

2006–2020

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

28

2006–2020

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах

 

 

 

 

28

2006–2020

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

 

 

 

 

28

2006–2020

 

 

 

 

 

 

 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

 

 

 

 

28

2006-2020

 

 

 

 

 

 

 

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Основні показники соціально-економічного розвитку Одеської області

06

01-11.20

05

2020

05

01.21

05

01-02.21

07

01-03.21

04

01-04.21

06

01-05.21

05

01-06.21

06

01-07.21

06

01-08.21

05

01-09.21

06

01-10.2021

Інфографіка

Соціально-економічний розвиток Одеської області

14

01-11.20

10

2020

12

01.21

12

01-02.21

13

01-03.21

11

01-04.21

12

01-05.21

10

01-06.21

10

01-07.21

11

01-08.21

10

01-09.21

10

01-10.2021

Індекс споживчих цін

18

12.20

17

01.21

16

02.21

16

03.21

18

04.21

17

05.21

16

06.21

17

07.21

17

08.21

19

09.21

17

10.21

17

11.21