Зовнішньоекономічна діяльність

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 

 

(на початок року; млн.дол.США)

 

 

Прямі іноземні інвестиції в економіці регіону

Прямі інвестиції з регіону

1995

59,6

2,2

1996

77,3

3,2

1997

108,5

26,4

1998

126,2

24,2

1999

182,7

17,9

2000

183,5

21,6

2001

203,0

40,8

2002

235,7

40,7

2003

291,2

40,8

2004

380,0

36,5

2005

517,8

36,6

2006

599,3

36,2

2007

718,7

39,9

2008

880,8

35,7

2009

970,2

37,3

2010

1042,0

37,4

2011

1107,3

36,3

2012

1220,5

36,0

2013

1629,1

53,9

2014

1671,7

37,5

2015

1430,4

29,5

2016

1330,1

18,7

2017

1330,4

19,0

31.12.20171

1363,2

20,1

________________

1Дані на 31.12.2017 є попередніми.

 

Примітка.

Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.

Сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо і є попередніми. Дані з інвестицій зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років.