Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1995-2019)

)

Станом на 01.01

Прямі інвестиції

в регіоні

Прямі інвестиції з регіону

лн.дол.США)

1995

59,6

2,2

1996

77,3

3,2

1997

108,5

26,4

1998

126,2

24,2

1999

182,7

17,9

2000

183,5

21,6

2001

203,0

40,8

2002

235,7

40,7

2003

291,2

40,8

2004

380,0

36,5

2005

517,8

36,6

2006

599,3

36,2

2007

718,7

39,9

2008

880,8

35,7

(тис.дол. США)

2010

1041987,7

37407,3

2011

1107326,6

36257,4

2012

1220519,4

35971,6

2013

1629074,2

53907,6

2014

1671661,5

37395,9

2015

1423290,8

29473,1

2016

1320345,6

18714,6

2017

1228752,8

19033,1

2018

1202594,7

13707,1

2019

1251734,1

26974,7

31.12.20191

1279334,4

25881,9

___________

1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.

 

Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в регіоні станом на 01 січня 2015/2016/2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення).