Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Зовнішньоекономічна діяльність

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами у січні-вересні 2020 року

Періодичністьщоквартально

Найменування
послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.
США

у % до  січня-вересня 2019р.

у % до
загаль-
ного
обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до  січня-вересня 2019р.

у % до
 загаль-
ного
обсягу, розділу

Усього

621113,2

104,7

100,0

209865,3

110,1

100,0

Послуги з переробки
матеріальних ресурсів

1748,5

90,7

0,3

Послуги з ремонту та
технічного обслугову-вання, що не віднесені до інших категорій

14279,0

105,2

2,3

к

к

к

у тому числі

 

 

 

 

 

 

ремонт машин та
устаткування

547,1

90,5

3,8

к

к

к

капітальний ремонт транспортних засобів

к

к

к

поточний ремонт та
технічне обслугову-вання транспортних
засобів

13528,1

108,2

94,7

к

к

к

ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

к

к

к

Транспортні послуги

470769,9

99,0

75,8

159707,6

110,6

76,1

послуги морського
транспорту

303737,2

101,3

64,5

150414,9

114,6

94,2

послуги річкового
транспорту

15615,9

68,8

3,3

к

к

к

послуги повітряного
транспорту

к

к

к

1486,0

87,0

0,9

послуги залізничного
транспорту

11604,9

68,6

2,5

1722,5

32,7

1,1

послуги
автомобільного
транспорту

8801,3

92,3

1,9

3847,1

135,1

2,4

інші допоміжні та
додаткові транспортні
послуги

121378,7

116,6

25,8

2097,5

67,6

1,3

послуги поштової та
кур’єрської служби

к

к

к

к

к

к

Послуги, повязані з подорожами

21113,3

85,3

3,4

3859,5

48,2

1,8

Послуги з будівництва

6006,6

398,1

1,0

4120,9

2586,6

2,0

Послуги зі страхування

808,4

241,7

0,1

 к

к

к

Послуги, пов’язані з
фінансовою діяльністю

38,1

123,3

0,0

3602,5

52,0

1,7

Роялті та інші послуги,
пов’язані
з викорис-танням інтелектуальної
власності

34410,8

22207,7

5,5

4126,8

92,7

2,0

Послуги у сфері
телекомунікації,
комп’ютерні
та
інформаційні послуги

16752,1

156,8

2,7

3904,3

93,3

1,9

телекомунікаційні
послуги

к

к

к

1479,3

79,9

37,9

комп’ютерні послуги

12783,9

177,6

76,3

2109,2

96,6

54,0

інформаційні послуги

к

к

к

315,8

208,8

8,1

Ділові послуги

54571,4

85,0

8,8

29745,9

139,3

14,2

послуги дослідження
та розробки

к

к

к

к

к

к

професійні та
консалтингові послуги

7323,2

166,6

13,4

2624,9

76,7

8,8

наукові та технічні
послуги

26983,5

87,5

49,4

7775,9

658,1

26,1

послуги сільського
господарства та
послуги видобутку

2842,7

26,2

5,2

послуги операційного
лізингу

1266,4

73,8

2,3

18256,2

117,2

61,4

послуги, пов’язані з

торгівлею, та

посередницькі

послуги

856,3

82,9

1,6

907,2

95,1

3,0

інші ділові послуги

к

к

к

к

к

к

Послуги приватним
особам, культурні та
рекреаційні послуги

615,1

92,8

0,1

к

к

к

Державні та урядові
послуги

11,4

105,2

0,0

____________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.