Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)в економіці регіону за видами економічної діяльності за 2015-2019 роки

млн.дол.США

 

 

Обсяги на 01 січня

На 31 грудня 2019

2016

2017

2018

2019

Усього

1320345,6

1228752,8

1202594,7

1251734,1

1279334,4

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

2856,8

2640,8

1453,8

2345,1

2572,8

Промисловість

540879,4

519094,5

543976,7

533501,5

528112,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1114,2

363,7

480,6

608,7

872,9

переробна промисловість

345339,2

332246,4

333961,9

330823,8

330499,0

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

188606,3

180851,7

206444,7

199004,9

193671,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5819,7

5632,7

3089,5

3064,1

3069,6

Будівництво

45305,6

40186,1

23307,6

24688,6

24340,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

40060,6

43703,7

19644,2

22394,4

23412,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

277369,0

298875,4

308474,9

314490,7

309289,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

11448,3

13551,8

12767,2

12545,9

13094,4

Інформація та телекомунікації

4306,4

4230,8

3698,3

2737,5

2877,7

Фінансова та страхова діяльність

127643,2

20374,4

22472,5

30900,1

37363,2

Операції з нерухомим майном

180131,1

181448,1

183787,4

227696,1

255472,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

50088,8

64267,8

62449,2

64529,9

66445,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

21968,3

22750,1

10313,4

5790,2

5863,4

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

6063,0

6313,1

6331,0

6346,2

6435,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

9696,5

9187,9

2008,2

2468,7

2828,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2300,4

1907,4

1859,4

1239,6

1166,9

Надання інших видів послуг

228,2

220,9

50,9

59,6

60,8

___________

Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік