Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності (2010–2019)

(тис.дол. США)

 

 

Обсяги на 1 січня

На 31 грудня 20191

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

1041987,7

1107326,6

1220519,4

1629074,2

1671661,5

1423290,8

1320345,6

1228752,8

1202594,7

1251734,1

1279334,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

6236,6

19197,9

23095,5

10753,5

8600,9

5876,1

2856,8

2640,8

1453,8

2345,1

2572,8

Промисловість

286151,9

274807

324463,3

589933,4

650095,1

562977,8

540879,4

519094,5

543976,7

533501,5

528112,6

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

360,1

1114,2

363,7

480,6

608,7

872,9

переробна промисловість

277839,9

266010,9

267128,7

372461,1

397190,7

344340,7

345339,2

332246,4

333961,9

330823,8

330499,0

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

703,1

32,1

50406,7

209592,8

236595,1

203646,3

188606,3

180851,7

206444,7

199004,9

193671,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7608,9

к

к

к

к

14630,7

5819,7

5632,7

3089,5

3064,1

3069,6

Будівництво

63133,0

57616,5

102096,8

88723,3

73552,9

63614,2

45305,6

40186,1

23307,6

24688,6

24340,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

104225,8

119442,3

112364,8

59632

57909,2

51504,7

40060,6

43703,7

19644,2

22394,4

23412,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

262147,1

282682,8

254347,3

419635,2

416242,4

332136,1

277369,0

298875,4

308474,9

314490,7

309289,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

30936,0

30996,4

13825,6

14220,1

14900,2

12639,1

11448,3

13551,8

12767,2

12545,9

13094,4

Інформація та телекомунікації

8992,8

10027,0

7968,0

9647,1

6820,8

4535,0

4306,4

4230,8

3698,3

2737,5

2877,7

Фінансова та страхова діяльність

124830,9

137275,3

137084,0

167763,8

147231,4

132871,9

127643,2

20374,4

22472,5

30900,1

37363,2

Операції з нерухомим майном

73306,8

87871,3

128375,2

183885,2

198148,4

168500,3

180131,1

181448,1

183787,4

227696,1

255472,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

21989,0

24607,5

42988,1

27993,2

50837,4

52712,7

50088,8

64267,8

62449,2

64529,9

66445,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

35151,8

36591,0

48059,6

38093,2

25425,2

22131,4

21968,3

22750,1

10313,4

5790,2

5863,4

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

402,1

384,3

393,1

320,9

322,7

229,1

6063,0

6313,1

6331,0

6346,2

6435,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

12671,2

12485,9

10884,6

9893,5

12251,2

10729,3

9696,5

9187,9

2008,2

2468,7

2828,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11612,0

13148,8

14403,1

8339,8

9025,8

2598,7

2300,4

1907,4

1859,4

1239,6

1166,9

Надання інших видів послуг

200,7

192,6

170,4

240,00

297,9

234,4

228,2

220,9

50,9

59,6

60,8

_______________

1  Дані на 31.12.2019 є попередніми.

к  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в регіоні станом на 01 січня 2015/2016/2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення).