Архів: 2018|2017|2016|2015

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Одеській області за видами економічної діяльності у січні–вересні 2018 року1

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2018

01.10.2018

тис.дол.

США

у % до загаль-ного підсумку

тис.дол.

США

у % до загаль-ного підсумку

 

 

 

 

 

Усього

1203345,9

100,0

1197738,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

1453,8

0,1

1736,0

0,2

Промисловість

543976,7

45,2

538402,5

45,0

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

480,6

0,0

593,3

0,1

переробна промисловість

333961,9

27,7

334404,0

27,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

206444,7

17,2

200339,6

16,7

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3089,5

0,3

3065,6

0,3

Будівництво

23307,6

1,9

23367,9

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

20394,8

1,7

19419,7

1,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

308475,1

25,6

316003,8

26,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

12767,2

1,1

11758,4

1,0

Інформація та телекомунікації

3698,3

0,3

3693,2

0,3

Фінансова та страхова діяльність

22472,5

1,9

21982,4

1,8

Операції з нерухомим майном

183787,4

15,3

178973,1

14,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

62449,2

5,2

62603,2

5,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

10313,8

0,9

10071,7

0,8

Освіта

6331,0

0,5

6325,7

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2008,2

0,2

2221,4

0,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1859,4

0,1

1132,9

0,1

Надання інших видів послуг

50,9

0,0

46,2

0,0

_____________

1 Дані на 01.01.2018  є попередніми.

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).