Архів: 2017|

Зовнішньоекономічна діяльність

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Одеській області у 2017 році1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн

ЄС

інших

країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на  01.01.2017

2401004,5

1794165,3

606839,2

Акціонерний капітал нерезидентів

на 01.01.2017

1330425,3

808961,1

521464,2

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

41815,2

29232,4

12582,8

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

-37493,9

-27910,1

-9583,8

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

28424,2

7613,7

20810,5

з них

курсова різниця2

29752,8

9016,5

20736,3

Акціонерний капітал нерезидентів

на 31.12.2017

1363170,8

817897,1

545273,7

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

на  01.01.2017

1070579,2

985204,2

85375,0

на 31.12.2017

1071505,9

981271,2

90234,7

Прямі інвестиції нерезидентів в область (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2017

2434676,7

1799168,3

635508,4

_____________

1 Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 31.12.2017  є попередніми.

2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Довідково:

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в регіоні на одну особу населення –  574,3 доларів США.