Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|

Зовнішньоекономічна діяльність

Товарна структура зовнішньої торгівлі Одеської області у 2019 році (остаточні дані)

 

_

Код

і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

2018р.

у % до загаль-ного обсягу

тис.дол. США

у % до

2018р.

у % до загаль-ного обсягу

Усього

1384102,9

83,0

100,0

1905103,41

122,41

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

15942,4

124,0

1,2

40325,0

159,3

2,1

01 живi тварини

3091,2

581,0

0,2

284,8

119,5

0,0

02 м'ясо та їстівні субпродукти

2034,4

112,3

0,1

206,3

33,1

0,0

03 риба i ракоподібні

701,9

58,3

0,1

38026,4

157,7

2,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

9923,0

108,0

0,7

1422,7

804,2

0,1

05 інші продукти тва-ринного походження

191,9

164,7

0,0

384,6

230,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

II. Продукти рослин-ного походження

737190,0

94,5

53,3

200152,4

121,6

10,5

06 живі дерева та інші рослини

601,2

273,7

0,0

1643,1

339,1

0,1

07 овочі

30005,6

66,3

2,2

14835,2

141,2

0,8

08 їстівні плоди та горіхи

52016,5

212,9

3,8

150721,4

122,7

7,9

09 кава, чай

1149,3

90,6

0,1

6192,6

62,3

0,3

10 зернові культури

535172,2

92,4

38,7

12579,2

106,1

0,7

11 продукція борош-номельно-круп'яної промисловості

2612,2

116,6

0,2

305,3

58,3

0,0

12 насіння і плоди олійних рослин

114589,9

107,7

8,3

13137,8

167,9

0,7

13 шелак природний

2,9

х

0,0

714,6

109,0

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

1040,0

4,9

0,1

23,1

108,6

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рос-линного походження

181993,6

74,5

13,1

80040,6

74,2

4,2

 

 

 

 

 

 

 

IV. Готові харчові продукти

110582,9

67,6

8,0

85317,6

104,5

4,5

16 продукти з м'яса, риби

6282,2

119,2

0,5

10164,4

124,6

0,5

17 цукор і кондитер-ські вироби з цукру

1469,9

119,1

0,1

1637,7

65,7

0,1

18 какао та продукти з нього

62,3

53,0

0,0

3672,9

97,3

0,2

19 готові продукти із зерна

6236,2

141,7

0,5

8599,9

133,5

0,5

20 продукти переробки овочів

11676,9

109,5

0,8

17559,5

145,6

0,9

21 різні харчові продукти

2502,3

186,4

0,2

8906,4

161,4

0,5

22 алкогольні і безал-когольні напої та оцет

16383,0

45,5

1,2

24877,6

77,0

1,3

23 залишки і відходи харчової промисловості

65815,3

63,1

4,8

5094,8

105,5

0,3

24 тютюн і промисло-ві замінники тютюну

154,8

109,4

0,0

4804,5

78,7

0,3

 

 

 

 

 

 

 

V. Мінеральні продукти

2183,6

135,2

0,2

224079,1

119,5

11,8

25 сіль; сірка; землі та каміння

137,0

48,8

0,0

11984,6

217,8

0,6

26 руди, шлак і зола

281,8

350,8

0,0

8,0

167,5

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

1764,8

140,8

0,1

212086,5

116,5

11,1

 

 

 

 

 

 

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

36959,4

143,2

2,7

115927,9

131,7

6,1

28 продукти неорганічної хімії

6744,3

56,2

0,5

16038,6

101,7

0,8

29 органічні хімічні сполуки

8600,8

94,9

0,6

8085,9

84,2

0,4

30 фармацевтична продукція

860,4

75,3

0,1

3351,0

84,4

0,2

31 добрива

16504,5

х

1,2

30560,0

289,8

1,6

32 екстракти дубильнi

1376,1

96,1

0,1

21223,7

109,3

1,1

33 ефірні олії

1376,6

312,6

0,1

11155,3

123,0

0,6

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

544,8

87,8

0,0

9583,3

146,2

0,5

35 бiлковi речовини

75,7

107,0

0,0

5980,6

99,4

0,3

36 порох і вибухові речовини

37,1

124,8

0,0

872,1

159,7

0,0

37 фотографічні або кінематографічні товари

27,2

51,7

0,0

1720,5

90,6

0,1

38 різноманітна хімічна продукція

811,9

85,9

0,1

7356,7

159,4

0,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

11784,9

112,9

0,9

101220,0

108,7

5,3

39 пластмаси, полімерні матеріали

11140,9

113,3

0,8

82654,6

105,9

4,3

40 каучук, гума

644,0

106,4

0,0

18565,4

123,4

1,0

VIII. Шкури необроб-лені, шкіра вичищена

174,2

131,5

0,0

12310,1

204,5

0,6

41 шкури

17,6

996,1

0,0

729,8

230,0

0,0

42 вироби із шкіри

92,0

89,9

0,0

10002,6

181,0

0,5

43 натуральне та штучне хутро

64,6

228,0

0,0

1577,7

900,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

IX. Деревина і вироби з деревини

20214,2

112,5

1,5

11835,4

105,1

0,6

44 деревина і вироби з деревини

19509,5

113,8

1,4

7505,9

124,6

0,4

45 корок та вироби з нього

693,3

87,3

0,1

4175,7

81,9

0,2

46 вироби із соломи

11,5

36,8

0,0

153,8

108,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

2672,3

104,8

0,2

18080,7

113,3

0,9

47 маса з деревини

574,1

108,5

0,0

48 папір та картон

2470,6

106,0

0,2

16722,6

113,2

0,9

49 друкована продукція

201,7

102,5

0,0

783,9

119,5

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

11315,4

130,8

0,8

156753,4

204,9

8,2

50 шовк

51 вовна

26,8

78,6

0,0

1004,4

83,7

0,1

52 бавовна

22,0

108,4

0,0

1916,8

77,9

0,1

53 іншi текстильні волокна

к

к

к

710,2

71,5

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

1082,6

328,5

0,1

30642,0

101,8

1,6

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

190,7

129,9

0,0

12309,0

90,8

0,6

56 вата

437,1

141,1

0,0

2709,8

167,0

0,1

57 килими

2060,4

1201,5

0,1

2199,3

164,4

0,1

58 спеціальні тканини

24,0

65,2

0,0

4339,1

242,5

0,2

59 текстильні матеріали

114,5

223,9

0,0

2667,6

169,0

0,1

60 трикотажні полотна

40,9

76,0

0,0

29127,7

480,2

1,5

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

633,6

83,8

0,0

27977,8

646,0

1,5

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

6536,3

98,8

0,5

25315,6

887,6

1,3

63 іншi готові текстильні вироби

145,2

121,3

0,0

15834,2

183,9

0,8

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5372,2

71,9

0,4

74743,7

233,7

3,9

64 взуття

5318,5

71,8

0,4

69685,4

243,4

3,7

65 головні убори

40,8

86,3

0,0

461,0

175,7

0,0

66 парасольки

к

к

к

1035,4

151,6

0,1

67 оброблені пір’я та пух

11,1

146,9

0,0

3561,8

147,9

0,2

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

3229,8

99,4

0,2

52413,6

115,2

2,8

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

318,9

71,6

0,0

9427,2

115,1

0,5

69 керамічні вироби

950,3

416,8

0,1

22562,9

118,3

1,2

70 скло та вироби із скла

1960,6

76,1

0,1

20423,6

112,1

1,1

 

 

 

 

 

 

 

XIV. 71 Перли природ-ні або культивовані, дорогоцінне або напів-дорогоцінне каміння

146,6

1141,7

0,0

987,3

92,6

0,1

 

 

 

 

 

 

 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

62461,8

55,4

4,5

125770,8

90,7

6,6

72 чорні метали

23658,9

33,6

1,7

48081,6

76,9

2,5

73 вироби з чорних металів

28789,7

100,6

2,1

37292,3

83,2

2,0

74 мідь i вироби з неї

812,0

210,4

0,1

5992,9

180,6

0,3

75 нікель і вироби з нього

к

к

к

к

к

к

76 алюміній i вироби з нього

3562,2

76,8

0,3

13106,9

105,2

0,7

78 свинець і вироби з нього

79 цинк i вироби з нього

29,4

443,4

0,0

1211,3

116,0

0,1

80 олово і вироби з нього

к

к

к

к

к

к

81 іншi недорогоцінні метали

к

к

к

308,0

81,8

0,0

82 інструменти, ножові вироби

562,5

243,1

0,0

7434,6

124,5

0,4

83 іншi вироби з недо-рогоцінних металів

5045,8

59,5

0,4

12341,2

152,8

0,6

XVI. Машини, облад-нання та механізми; електротехнічне обладнання

75041,2

93,0

5,4

346794,3

128,0

18,2

84 реактори ядерні, котли, машини

19068,6

98,4

1,4

194930,8

116,5

10,2

85 електричні машини

55972,6

91,3

4,0

151863,4

146,6

8,0

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

91755,8

50,4

6,6

144827,0

138,2

7,6

86 залізничні  локомотиви

20424,8

154,5

1,5

2770,8

203,4

0,1

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

217,4

15,7

0,0

138819,0

137,1

7,3

88 літальні апарати

204,0

618,2

0,0

4,2

х

0,0

89 судна

70909,5

42,4

5,1

3232,9

198,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

7667,8

108,1

0,6

30963,3

105,6

1,6

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

7655,1

108,2

0,6

30572,0

105,8

1,6

91 годинники

12,7

68,4

0,0

292,5

97,8

0,0

92 музичні інструменти

98,9

92,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XX. Різні промислові товари

6127,3

84,8

0,4

71353,5

107,6

3,7

94 меблі

1833,7

119,0

0,1

27299,9

149,7

1,4

95 іграшки

3682,1

68,7

0,3

34140,1

88,2

1,8

96 різні готові вироби

611,5

190,3

0,0

9913,5

105,4

0,5

 

 

 

 

 

 

 

ХХІ. Твори мистецтва

10,3

111,1

0,0

31,3

х

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Товари, придбані в портах

2799,3

111,1

0,1

Різне

1277,1

х

0,1

8377,2

109,5

0,4

 

 

1 Розраховано з урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводних у газоподібному стані.