Архів: 2016|2015|2014|

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за

видами послуг за 2017 рік (остаточні дані)

 

Експорт, тис.дол. США1

Імпорт, тис.дол. США1

2017

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

2017

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Усього

778506,3

185250,5

192606,9

189312,4

211336,5

192496,9

40898,5

54307,6

51923,0

45367,8

Послуги з пере-робки матеріальних ресурсів

12996,3

1836,7

8804,7

1338,0

1016,9

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

14821,1

2151,7

4015,4

4039,5

4614,5

61,1

0,6

26,1

0,9

33,5

  ремонт машин  та      устаткування

543,9

107,0

86,6

140,4

209,9

51,4

0,6

26,1

24,7

  капітальний  ремонт транс-портних засобів

3961,7

1258,1

2498,5

205,1

0,9

0,9

 поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

10275,2

762,7

1426,0

3686,0

4400,5

8,8

8,8

  ремонт апаратури,  побутових приладів та інструментів

11,2

7,4

1,2

1,8

0,8

  ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів

14,3

14,3

  ремонт інших товарів

14,8

2,2

3,1

6,2

3,3

Транспортні послуги

657554,5

164060,7

160701,2

156351,5

176441,1

149885,8

28979,1

44325,6

41181,7

35399,4

  послуги   морського транспорту

427236,8

107443,4

106724,0

94991,2

118078,2

139371,1

25818,3

41974,9

38525,4

33052,5

  послуги річкового транспорту

21229,8

2380,0

2632,0

6722,6

9495,2

17,9

6,0

11,9

  послуги повітря-ного транспорту

21894,4

4544,2

4987,1

7300,3

5062,8

1788,9

580,2

365,9

368,7

474,1

  послуги залізнич-ного транспорту

23547,3

5785,0

5092,8

5941,2

6728,3

1996,9

297,6

524,2

542,0

633,1

  послуги автомобільного транспорту

15789,2

4359,1

3264,9

5152,8

3012,4

4820,6

1562,1

1065,1

1377,8

815,6

  інші допоміжні   та додаткові транспортні послуги

147856,7

39549,0

38000,4

36243,2

34064,1

1890,3

720,9

395,4

361,8

412,2

  послуги поштової та кур'єрської служби

0,3

0,2

0,1

0,1

0,1

Послуги, пов’язані з подорожами

20488,7

2380,5

2257,2

9428,5

6422,5

6606,8

1250,6

1567,7

2415,0

1373,5

Послуги з будівництва

3849,6

299,6

779,7

582,5

2187,8

1377,8

91,3

86,1

662,1

538,3

Послуги зі страхування

319,7

68,3

80,4

48,4

122,6

17,1

1,7

9,9

0,7

4,8

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

43,8

8,4

8,9

9,1

17,4

9815,2

4825,0

1452,3

1633,8

1904,1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

363,9

16,5

62,8

169,3

115,3

3230,0

803,8

750,3

844,4

831,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

15719,9

2586,1

2667,2

3720,3

6746,3

2641,8

778,5

587,2

583,1

693,0

 телекомунікаційні послуги

1548,3

324,9

434,4

469,6

319,4

929,5

271,6

211,2

236,5

210,2

 комп’ютерні послуги

11616,2

1558,5

1662,0

2662,0

5733,7

1350,7

333,0

326,7

319,6

371,4

 інформаційні послуги

2555,4

702,7

570,8

588,7

693,2

361,6

173,9

49,3

27,0

111,4

 Ділові послуги

51724,0

11720,2

13037,5

13451,8

13514,5

18824,1

4144,7

5499,2

4597,2

4583,0

послуги дослідження та розробки

104,1

44,6

26,2

32,1

1,2

21,0

0,1

0,2

20,7

професійні та консалтингові послуги

3235,2

689,1

824,6

829,4

892,1

6219,9

887,8

2840,7

1634,4

857,0

наукові                та технічні послуги

28927,3

6265,2

7213,7

7727,6

7720,8

2846,8

1282,9

499,8

426,5

637,6

послуги сільського господарства та послуги видобутку

1082,4

267,7

241,6

319,5

253,6

послуги операційного лізингу

1419,0

382,4

483,1

275,0

278,5

9602,7

1944,9

2141,0

2468,5

3048,3

послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

593,1

162,4

165,1

99,5

166,1

29,9

13,4

5,9

8,1

2,5

інші ділові послуги

16362,9

3908,8

4083,2

4168,7

4202,2

103,8

15,6

11,8

59,5

16,9

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

623,6

121,8

190,8

173,4

137,6

23,5

18,7

2,7

2,1

Державні та урядові послуги

1,2

1,1

0,1

13,7

4,5

0,5

2,0

6,7

 

______________

1В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації.