Архів: 2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)

 

 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1060,5

1064,6

1066,4

 

працездатного віку

1030,6

1038,5

1039,7

 

Рівень економічної активності населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,2

60,5

60,6

 

працездатного віку

70,0

70,5

70,6

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

977,3

988,9

990,3

 

працездатного віку

947,4

962,8

963,6

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,5

56,2

56,3

 

працездатного віку

64,3

65,4

65,4

 

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

83,2

75,7

76,1

 

працездатного віку

83,2

75,7

76,1

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

14,1

8,9

8,2

 

в середньому за період, тис. осіб

15,3

13,2

11,6

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,8

7,1

7,1

 

працездатного віку

8,1

7,3

7,3

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

1,5

1,3

1,1

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного 

за період, тис.осіб

21,5

26,6

30,9

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис.осіб

4,4

10,9

13,0

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

4,0

3,1

2,7

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

4

3

3

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1914

2072

2384

 

у % до відповідного періоду попереднього року

122,4

125,4

129,1

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

421,7

423,7

424,6

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,1

16,3

25,0

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,9

15,8

24,6

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5842

6154

6299

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

116,7

117,7

116,7

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.