Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)

 

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1061,3

 

 

 

працездатного віку

1042,3

 

 

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,5

 

 

 

працездатного віку

71,4

 

 

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

982,6

 

 

 

працездатного віку

963,6

 

 

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,0

 

 

 

працездатного віку

66,0

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

78,7

 

 

 

працездатного віку

78,7

 

 

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,4

 

 

 

працездатного віку

7,6

 

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

13,4

 

 

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

0,9

 

 

 

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

5126

 

 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

3

 

 

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2469

 

 

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

129,0

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

422,8

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,5

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

7243

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,4

 

 

 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".