Архів: 2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)

 

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1061,3

1065,3

1069,3

1070,6

працездатного віку

1042,3

1043,2

1045,6

1047,2

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,5

60,8

61,0

61,1

працездатного віку

71,4

71,5

71,6

70,8

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

982,6

993,6

1004,5

1001,9

працездатного віку

963,6

971,5

980,8

978,5

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,0

56,7

57,3

57,2

працездатного віку

66,0

66,5

67,2

67,0

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

78,7

71,7

64,8

68,7

працездатного віку

78,7

71,7

64,8

68,7

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,4

6,7

6,1

6,4

працездатного віку

7,6

6,9

6,2

6,6

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

13,4

8,6

8,3

13,6

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

0,9

0,6

0,6

0,9

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

5126

5041

5211

3266

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

3

2

2

4

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2469

2554

2775

2826

 

у % до відповідного періоду попереднього року

129,0

123,3

116,4

124,2

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

422,8

423,1

422,0

421,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

16,0

24,5

33,5

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,5

16,4

26,2

36,7

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

7243

7631

7813

8011

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,4

109,7

111,3

110,5

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".