Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)

 

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1061,3

1065,3

1069,3

 

працездатного віку

1042,3

1043,2

1045,6

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,5

60,8

61,0

 

працездатного віку

71,4

71,5

71,6

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

982,6

993,6

1004,5

 

працездатного віку

963,6

971,5

980,8

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

56,0

56,7

57,3

 

працездатного віку

66,0

66,5

67,2

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

78,7

71,7

64,8

 

працездатного віку

78,7

71,7

64,8

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,4

6,7

6,1

 

працездатного віку

7,6

6,9

6,2

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

13,4

8,6

8,3

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

0,9

0,6

0,6

 

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

5126

5041

5211

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

3

2

2

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2469

2554

2775

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

129,0

123,3

116,4

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

422,8

423,1

422,0

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,8

16,0

24,5

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,5

16,4

26,2

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

7243

7631

7813

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,4

109,7

111,3

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".