Архів: 2019|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2020

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

1086,5

 

 

 

у віці 15-70 років

1082,9

 

 

 

працездатного віку

1051,2

 

 

 

Рівень участі населення в робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

55,3

 

 

 

у віці 15-70 років

62,1

 

 

 

працездатного віку

72,9

 

 

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

1013,4

 

 

 

у віці 15-70 років

1009,8

 

 

 

працездатного віку

978,4

 

 

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

51,6

 

 

 

у віці 15-70 років

57,9

 

 

 

працездатного віку

67,9

 

 

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

73,1

 

 

 

у віці 15-70 років

73,1

 

 

 

працездатного віку

72,8

 

 

 

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

6,7

 

 

 

у віці 15-70 років

6,8

 

 

 

працездатного віку

6,9

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

408,1

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,1

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,1

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

9783

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

113,1

 

 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".