Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

Ринок праці

Основні показники ринку праці (щоквартально, кумулятивно з початку року)

 

 

Одиниця виміру

2017

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

1060,5

1064,6

1066,4

1063,8

працездатного віку

1030,6

1038,5

1039,7

1038,2

Рівень економічної активності населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,2

60,5

60,6

60,4

працездатного віку

70,0

70,5

70,6

70,5

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

977,3

988,9

990,3

986,6

працездатного віку

947,4

962,8

963,6

961,0

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,5

56,2

56,3

56,1

працездатного віку

64,3

65,4

65,4

65,3

Безробітне населення

(за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

83,2

75,7

76,1

77,2

працездатного віку

83,2

75,7

76,1

77,2

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,

тис. осіб

14,1

8,9

8,2

13,4

в середньому за період, тис. осіб

15,3

13,2

11,6

11,2

Рівень безробіття населення

(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

7,8

7,1

7,1

7,3

працездатного віку

8,1

7,3

7,3

7,4

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного вікусередньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

1,5

1,3

1,1

1,1

Кількість громадян, які мали статус безробітного 

за період, тис.осіб

21,5

26,6

30,9

41,0

 з них працевлаштовано

тис.осіб

4,4

10,9

13,0

15,4

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис. осіб

4,0

3,1

2,7

3,0

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

4

3

3

5

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1914

2072

2384

2275

у % до відповідного періоду попереднього року

122,4

125,4

129,1

120,0

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

421,7

423,7

424,6

425,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,1

16,3

25,0

33,0

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,9

15,8

24,6

34,0

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5842

6154

6299

6542

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

116,7

117,7

116,7

116,6

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".