Сільське, лісове та рибне господарство

 

Сільське господарство

Індекси сільськогосподарської продукції у 2017 році

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2017)

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур (2017)

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Надходження  сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальні показники)

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальні показники)

Тваринництво (1995-2017)

Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячна інформація)

Рослинництво (1995-2017)

Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (щомісячна інформація)

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996-2017)

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою (щомісячна інформація)

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячна інформація)

Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах  (щомісячна інформація)

Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств на 1 грудня 2018 року

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах на 1 грудня 2018 року

Методологічні пояснення

 

Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017)

Основні показники ведення мисливського господарства (1991-2017)

Кількість мисливських тварин та їх добування

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

Заготівля ліквідної деревини (2010-2017)

Відтворення лісів (2010-2017)

Загибель лісових насаджень за причинами (2010-2017)

Заготівля деревини за породним складом (2017)

Заготівля деревини за системами та видами рубок (2017)

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2017)

Лісові пожежі по містах обласного значення та районах (2017)

Методологічні пояснення

 

Рибне господарство

Рибне господарство

Рибне господарство (1995-2016)
Методологічні пояснення