Внутрішня торгівля

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі

 

  

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Оптовий товарооборот -усього(без ПДВ), млн.грн.

21787,1

27341,6

33785,6

51035,2

45512,1

46337,3

45452,8

42905,8

41784,0

38824,5

43597,4

75226,7

91670,6

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Питома вага продажу товарів, що вироблені на території України, %

61,0

65,0

58,8

58,1

54,1

55,9

48,6

37,5

36,7

39,9

53,8

68,4

65,8