Архів: 1990-2016

Внутрішня торгівля

Основні показники роздрібної торгівлі1

 

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі,   млн.грн

У тому числі питома вага,

у %

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівліпорівняних цінах) до попереднього року, %

Наявність об'єктів роздрібної торгівлі підприємств на кінець року, од

У тому числі

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

магазини

об'єкти торгівлі напівста-ціонарні2

2017

47001,6

38,8

61,2

106,5

2286

1972

314

__________________

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).