Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2018 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

98,9

101,3

100,5

99,5

98,6

96,2

95,4

93,1

92,2

94,6

91,8

91,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

100,3

102,3

100,2

99,2

98,3

95,7

94,8

92,1

91,2

94,0

90,8

90,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

503,2

201,2

45,8

43,4

82,8

75,4

72,9

77,5

78,7

88,5

87,6

80,4

Переробна промисловість

С

100,2

102,1

100,2

99,2

98,3

95,7

94,8

92,2

91,2

94,0

90,8

90,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

96,2

97,0

94,2

95,8

94,8

93,4

92,9

89,3

90,0

96,0

90,4

90,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

73,1

78,4

84,5

89,8

90,5

88,9

90,3

91,7

92,0

93,5

94,3

92,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

136,0

115,5

113,4

117,2

114,7

114,7

112,4

112,5

106,0

101,2

99,5

99,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

119,1

276,5

166,2

121,6

106,1

92,8

88,6

87,8

86,5

85,4

84,9

82,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

130,7

119,6

111,3

103,2

104,4

102,6

99,6

95,8

95,1

96,1

95,9

97,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

132,5

114,6

109,2

110,3

112,1

110,9

109,7

109,9

109,4

108,7

107,6

106,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

126,6

102,4

112,3

114,0

107,6

105,6

106,4

104,1

100,7

98,6

97,1

95,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

92,3

96,6

102,7

101,5

100,4

99,8

99,8

99,9

100,1

99,8

100,0

101,1