Архів

 

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2019 роки

 (відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Промисловість

B+C+D

100,6

99,7

96,1

109,2

112,2

92,4

107,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

98,5

97,8

94,0

111,6

114,6

91,3

108,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

111,1

46,6

86,0

198,1

153,3

80,4

70,9

Переробна промисловість

С

98,5

97,9

94,0

111,5

114,5

91,3

108,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

87,6

113,8

100,1

112,7

121,2

90,0

108,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

98,5

87,2

89,1

98,0

107,2

93,0

92,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

94,7

106,4

74,6

89,0

88,3

99,4

99,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

122,5

84,9

119,0

77,3

65,1

82,7

113,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

112,0

88,8

91,9

128,2

115,3

97,5

121,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

85,9

78,0

103,1

117,9

115,6

107,1

93,4

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

93,7

93,1

109,0

110,1

105,8

96,0

89,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

130,8

109,5

105,1

94,5

96,3

101,1

99,5

__________

кдані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.