Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень-грудень 2020 року

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

70435902,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

51970244,6

73,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

69089,9

0,1

Переробна промисловість

C

51901154,7

73,7

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

23802197,9

33,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

555852,0

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

828673,5

1,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1805661,1

2,6

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

12428548,1

17,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

4004625,0

5,7

машинобудування

26-30

5598724,2

7,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

16176676,8

23,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

2288981,3

3,2

 

_________________

Символ (к)дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.