Архів: 2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січніберезні 2019 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

15479653,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

10079580,5

65,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

6039,8

0,0

Переробна промисловість

C

10073540,7

65,1

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6040079,0

39,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

128329,6

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

234870,8

1,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

75387,2

0,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

1073307,0

6,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

811991,6

5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1056607,5

6,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4964471,9

32,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

435600,8

2,8

_________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.