Архів: 2020|2019|2018|2017|2016|2015

Промисловість

Індекси промислової продукції за видами діяльності за  січень-вересень 2020 року

  (відсотків)

 

Код за

КВЕД-

2010

Вересень 2020р. до серпня 2020р.

Вересень

2020р. до вересня 2019р.

Січень–вересень 2020р. до січня–вересня 2019р.

Промисловість

B+C+D

127,5

102,8

94,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

134,5

103,3

93,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

115,0

624,4

435,3

Переробна промисловість

С

134,6

103,2

93,3

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

154,9

79,6

96,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

113,3

100,8

77,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

105,1

142,6

83,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

87,9

104,3

291,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

159,3

349,8

92,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

99,4

109,0

97,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

105,5

92,9

81,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,2

98,7

97,4

__________

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.