Архів: 2016 2015 2014

Навколишнє середовище

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів у 2017 році

(у фактичних цінах, тис. грн.)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні

витрати

усього

з них витрати на

капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

873508,1

95079,1

77171,0

778429,0

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

28366,9

13208,4

3552,5

15158,5

очищення зворотних вод

104044,7

9207,2

4455,5

94837,5

поводження з відходами

124884,0

3419,3

41,0

121464,7

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

1206,8

1198,0

1097,7

8,8

зниження шумового і вібраційного впливу

596637,6

68024,3

68024,3

528613,3

збереження біорізноманіття і середовища існування

радіаційну безпеку

7683,8

21,9

7661,9

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

8080,8

8080,8

інші напрями природоохоронної діяльності

2603,5

2603,5