Навколишнє середовище

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами економічної діяльності у 2017 році

(у фактичних цінах, тис. грн.)

 

 

Код за

КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

95079,1

778429,0

Сільське, лісове та рибне господарство

А

144,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

Переробна промисловість

С

639,4

67718,7

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

17,1

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

8139,7

140660,6

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

4,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

15811,5

28730,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

349,9

25,2

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

180,0

740,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

730,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

18,0

3735,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

69183,2

528625,7

Освіта

P

3356,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

757,4

113,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3827,1

Надання інших видів послуг

S

_____________