Навколишнє середовище

 

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів

(у фактичних цінах, тис.грн.)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природо-охоронної діяльності

2000

40341,2

2862,3

32463,7

3344,1

1192,9

1

478,2

2001

65280,2

3046,1

58208,8

2992,5

735,4

1

297,4

2002

59540,4

2227,5

51183,0

4645,5

1349,9

1

134,5

2003

64250,7

3401,4

53534,0

4198,6

2546,0

1

570,6

2004

85557,7

3516,5

71904,1

6128,7

3484,7

1

523,7

2005

92179,6

3704,5

79733,9

5205,7

2850,3

1

685,2

2006

111057,3

2123,2

87209,1

13305,3

7796,3

2,0

599,8

2007

131446,1

2133,1

89845,1

26921,3

6651,7

1572,1

2008

156435,9

3604,0

113325,4

32604,2

21,2

0,9

1221,6

2009

215406,2

5821,7

152941,9

50417,9

149,3

439,4

 2715,9

2010

332752,1

5325,8

201180,5

114082,9

2059,1

2,9

2256,4

2011

242285,7

7693,5

86158,4

92007,1

17543,1

1231,5

1522,9

2012

216024,6

8091,9

102635,2

54495,0

5256,7

1786,8

1771,0

2013

262318,7

5060,1

107271,2

86523,2

1185,3

1790,2

1576,5

2014

208343,6

10671,3

87600,8

68715,7

10484,1

15161,0

1559,2

2015

279316,3

10256,3

124851,2

49730,3

9293,8

16083,3

3232,4

2016

519714,8

14544,4

96634,9

131373,7

241,4

3061,1

2017

778429,0

15158,5

94837,5

121464,7

8,8

2603,5

 

 

1  Відомості відсутні