Навколишнє середовище

 

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища

за видами природоохоронних заходів

(у фактичних цінах, тис.грн.)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження з відходами

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

збереження біорізноманіття і середовища існування

інші напрями природо-охоронної діяльності

2006

61797,9

17950,4

10847,1

6,3

7324,5

2007

93506,5

4203,1

26587,0

11,8

40146,5

2008

97356,0

7936,9

19344,3

22343,5

2009

53215,6

16735,7

10723,2

240,4

9637,2

2010

55422,5

22610,9

16595,4

908,7

15307,5

2011

82157,2

16778,7

9554,3

8949,9

24661,9

409,3

2012

31831,9

3739,1

12098,0

4428,3

3915,1

2013

35589,5

11270,9

6925,9

3998,0

13394,7

2014

9794,8

5472,1

1149,6

2210,6

962,5

2015

26512,9

10717,5

4726,1

1995,3

8232,3

210,1

114,5

2016

17530,9

11938,8

3144,8

1639,8

509,2

298,3

2017

95079,1

13208,4

9207,2

3419,3

1198,0