Сільське, лісове та рибне господарство

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2019 роки)

 (га)

 

Площа осередків шкідників і хвороб лісу, ліквідованих заходами боротьби та під впливом природних факторів

Площа насаджень на якій проводились лісозахисні заходи

Площа осередків шкідників і хвороб лісу, що виникли у звітному році

усього

у тому числі

біологічним методом

хімічним методом

2005

4686

4972

2006

3109

932

932

1365

2007

4922

2844

2844

5748

2008

2210

1508

5

1503

2613

2009

2393

807

807

3471

2010

519

5412

2011

2473

521

521

1728

2012

730

5854

2013

950

265

265

6437

2014

8938

8

8

4459

2015

7185

1993

2016

4536

1501

2017

1759

2513

2018

2041

2187

2019

4170

2455