Навколишнє середовище

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Щорічні дані

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2019)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2019)

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (2010-2019)

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах (2017-2019)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (2017-2019)

 

Відходи

 

 

Щорічні дані

Утворення та поводження з відходами (1995-2019)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів (2017-2019)

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів (2017-2019)

Утворення відходів по містах обласного значення та районах (2017-2019)

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах (2017-2019)

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (2017-2019)

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (2017-2019)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів (2017-2019)

 

Інформація не оновлюється

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

 

Щорічні дані

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2019)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2019 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2019 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2019 році

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000-2019)

 

Методологічні пояснення