Навколишнє середовище

 

Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2017)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2017)

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (2010-2017)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2017 році

Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2017 році

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах у 2017 році

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах у 2017 році

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2017 році

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів у 2017 році

Утворення та поводження з відходами (1994-2017)

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

Утворення та поводження з відходами

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2017 році

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2017)

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000-2017)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2017 році

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2017 році

Методологічні пояснення