Навколишнє середовище

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Щорічні дані

Викиди в атмосферне повітря (1990-2021)

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2021)

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах

Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)

Викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення

 

Відходи

 

 

Щорічні дані

Утворення та поводження з відходами (1995-2020)

Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів (2017-2020)

Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів (2017-2020)

Утворення відходів по містах обласного значення та районах (2017-2020)

Поводження з відходами по містах обласного значення та районах (2017-2020)

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (2017-2020)

Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (2017-2020)

Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів (2017-2020)

 

Інформація не оновлюється

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів

 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

 

Щорічні дані

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2020)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2000-2020)

 

Методологічні пояснення