Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

273890

26041

9,5

132444

48,4

115405

42,1

51757

18,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

32860

12798

38,9

20062

61,1

10286

31,3

Промисловість

B+C+D+E

63332

11761

18,6

37062

58,5

14509

22,9

4432

7,0

Будівництво

F

18325

2

2

2

2

11032

60,2

4471

24,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

47754

2

2

2

2

20108

42,1

10026

21,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

49280

2

2

2

2

12364

25,1

4537

9,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

6058

1628

26,9

4430

73,1

1573

26,0

Інформація та телекомунікації

J

5998

2298

38,3

3700

61,7

1681

28,0

Фінансова та страхова діяльність

K

1791

1059

59,1

732

40,9

355

19,8

Операції з нерухомим майном

L

13156

2975

22,6

10181

77,4

5634

42,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

9245

3595

38,9

5650

61,1

3523

38,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14625

7796

53,3

6829

46,7

3098

21,2

Освіта

P

1411

281

19,9

1130

80,1

422

29,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6842

4404

64,4

2438

35,6

720

10,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1468

655

44,6

813

55,4

286

19,5

Надання інших видів послуг

S

1745

318

18,2

1427

81,8

713

40,9

____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.