Архів: 2017|2016|2015|2014

Діяльність підприємств

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

18662231,3

2753127,4

14,8

10774506,3

57,7

5134597,6

27,5

1521188,6

8,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1359418,9

715033,9

52,6

644385,0

47,4

173824,2

12,8

Промисловість

B+C+D+E

4711305,4

1311794,5

27,9

2738226,7

58,1

661284,2

14,0

137752,3

2,9

Будівництво

F

968776,8

2

2

2

2

490554,0

50,6

131321,2

13,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2464494,9

2

2

2

2

880100,2

35,7

335747,5

13,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5235719,5

2

2

2

2

755173,8

14,4

142475,9

2,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

250443,4

81861,7

32,7

168581,7

67,3

40584,4

16,2

Інформація та телекомунікації

J

719056,6

498284,3

69,3

220772,3

30,7

80946,2

11,3

Фінансова та страхова діяльність

K

95918,4

52231,1

54,5

43687,3

45,5

13119,1

13,7

Операції з нерухомим майном

L

662573,7

229318,7

34,6

433255,0

65,4

180363,9

27,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

664923,8

408932,7

61,5

255991,1

38,5

108184,5

16,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

874224,9

522650,7

59,8

351574,2

40,2

121471,6

13,9

Освіта

P

56111,9

16600,6

29,6

39511,3

70,4

11321,5

20,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

431821,8

335692,3

77,7

96129,5

22,3

15809,7

3,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

91274,2

54391,5

59,6

36882,7

40,4

5945,3

6,5

Надання інших видів послуг

S

76167,1

19451,8

25,5

56715,3

74,5

22321,3

29,3

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.