Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

327066896,1

87648595,8

26,8

143142862,4

43,8

96275437,9

29,4

31653374,8

9,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21977904,6

 

7989774,3

36,4

13988130,3

63,6

4429738,4

20,2

Промисловість

B+C+D+E

73485511,5

23410621,5

31,8

38848519,5

52,9

11226370,5

15,3

2028596,6

2,8

Будівництво

F

23905056,4

2

2

2

2

10738745,7

44,9

3510959,3

14,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

152352219,2

2

2

2

2

40491160,0

26,6

13711825,0

9,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

34792513,5

2

2

2

2

8514850,1

24,5

2743719,6

7,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1699679,1

 

689123,1

40,5

1010556,0

59,5

259595,5

15,3

Інформація та телекомунікації

J

2667592,5

 

1652660,0

62,0

1014932,5

38,0

527133,5

19,8

Фінансова та страхова діяльність

K

1542853,6

 

1183872,4

76,7

358981,2

23,3

79452,9

5,1

Операції з нерухомим майном

L

6006436,8

 

1435822,7

23,9

4570614,1

76,1

2187220,6

36,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2892997,7

 

1243374,9

43,0

1649622,8

57,0

989857,1

34,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3633970,1

 

1848285,5

50,9

1785684,6

49,1

859145,8

23,6

Освіта

P

190489,1

 

32181,3

16,9

158307,8

83,1

74839,6

39,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1444684,6

 

1088975,9

75,4

355708,7

24,6

60554,1

4,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

209323,9

 

27032,7

12,9

182291,2

87,1

76864,0

36,7

Надання інших видів послуг

S

265663,5

 

36181,1

13,6

229482,4

86,4

113872,8

42,9

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.