Архів: 2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011

Діяльність підприємств

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

266471

26041

9,8

132327

49,6

108103

40,6

44988

16,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

29139

– 

12771

43,8

16368

56,2

6709

23,0

Промисловість

B+C+D+E

62954

11761

18,7

37037

58,8

14156

22,5

4157

6,6

Будівництво

F

17974

2

2

2

2

10693

59,5

4190

23,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

46870

2

2

2

2

19244

41,0

9293

19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

48981

2

2

2

2

12075

24,6

4299

8,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5929

– 

1623

27,4

4306

72,6

1466

24,7

Інформація та телекомунікації

J

5841

– 

2296

39,3

3545

60,7

1537

26,3

Фінансова та страхова діяльність

K

1757

– 

1056

60,1

701

39,9

324

18,4

Операції з нерухомим майном

L

12588

– 

2973

23,6

9615

76,4

5077

40,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8801

– 

3595

40,8

5206

59,2

3107

35,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

14403

– 

7792

54,1

6611

45,9

2891

20,1

Освіта

P

1381

– 

278

20,1

1103

79,9

402

29,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6787

– 

4400

64,8

2387

35,2

672

9,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1406

– 

655

46,6

751

53,4

233

16,6

Надання інших видів послуг

S

1660

– 

318

19,2

1342

80,8

631

38,0

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.