Діяльність підприємств

 

Основні показники

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

Методологічні пояснення

Фінанси

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування  за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)
Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартальні показники)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Рентабельність операційної діяльності  великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

Рентабельність операційної діяльності  великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності  (щоквартальні показники)
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

Методологічні пояснення