Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

Щомісячні дані

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число

 

Щоквартальні дані

Відпрацьований час штатних працівників по районах

Кількість штатних працівників по районах

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності

 

Річні дані

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2021)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2021)

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня (2000-2022)

 

Інформація не оновлюється

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012)

 

Методологічні пояснення