Наука, технології та інновації

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

 (тис.грн)

Рік

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок – усього, тис.грн

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

тис. грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис. грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис. грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

20101

156090,4

54657,2

35,0

54645,8

35,0

46787,4

30,0

20111

161851,0

57199,7

35,3

55035,5

34,0

49615,8

30,7

20121

187543,9

72652,1

38,8

60614,0

32,3

54277,8

28,9

20131

181346,4

70088,9

38,7

56442,3

31,1

54815,2

30,2

20141

172036,2

69847,6

40,6

52249,4

30,4

49939,2

29,0

20151

201741,9

66930,6

33,2

55904,8

27,7

78906,5

39,1

2016

237456,8

73833,6

31,1

59972,9

25,3

103650,3

43,6

2017

270263,0

100256,7

37,1

78058,2

28,9

91948,1

34,0

2018

299189,8

107584,0

36,0

94909,1

31,7

96696,7

32,3

2019

342214,1

86438,5

25,3

127246,5

37,2

128529,1

37,5

1 Дані за 2010−2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

_________