Наука, технології та інновації

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт1

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат - усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

2010

156090,4

54657,2

54645,8

46787,4

2011

161851,0

57199,7

55035,5

49615,8

2012

187543,9

72652,1

60614,0

54277,8

2013

181346,4

70088,9

56442,3

54815,2

2014

172036,2

69847,6

52249,4

49939,2

2015

201741,9

66930,6

55904,8

78906,5

2016

237456,8

73833,6

59972,9

103650,3

2017

270263,0

100256,7

78058,2

91948,1

____________

1 Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження "Здійснення наукових досліджень і розробок", яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).