Наука, технології та інновації

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2019рр.)

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2000

3,3

14

4

140

11

0,7

2001

3,0

17

3

196

4,4

2002

9,3

19

10

294

3,5

2003

8,4

66

30

311

26

5,7

2004

6,4

29

19

245

12

5,7

2005

8,4

40

20

214

17

14,9

2006

12,4

30

24

300

12

15,4

2007

10,9

51

21

30

14

13,3

2008

9,8

33

17

50

13

1,3

2009

10,0

26

15

46

7

0,5

2010

12,9

37

27

72

4

0,8

2011

12,8

31

22

82

12

2,2

2012

14,0

35

28

108

8

3,6

2013

11,3

24

20

87

9

3,6

2014

9,8

30

11

82

7

2,4

2015

17,2

26

15

58

10

1,2

20173

15,3

50

42

53

15

0,3

2019

16,0

51

37

29

10

1,5

________________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.