Наука, технології та інновації

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007-2017рр.)

 

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

10,9

51

21

30

14

13,3

2008

9,8

33

17

50

13

1,3

2009

10,0

26

15

46

7

0,5

2010

12,9

37

27

72

4

0,8

2011

12,8

31

22

82

12

2,2

2012

14,0

35

28

108

8

3,6

2013

11,3

24

20

87

9

3,6

2014

9,8

30

11

82

7

2,4

2015

17,2

26

15

58

10

1,2

20173

15,3

50

42

53

15

0,3

________________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.

3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.