Наука, технології та інновації

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2000-2019рр.)

 

 (тис.грн.)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2000

3103,8

3103,8

2001

32524,9

23614,9

8910,0

2002

62358,3

44897,6

12607,8

4852,9

2003

31061,5

25098,1

5963,4

2004

173521,5

167960,7

5560,8

2005

110684,1

99167,2

11516,9

2006

128993,8

114353,2

14640,6

2007

741152,6

735214,2

5938,4

2008

272492,8

226632,2

21540,6

24320,0

2009

189708,3

163301,5

14303,4

12103,4

2010

157013,2

107504,2

42896,2

6612,8

2011

172502,5

147514,3

24988,2

2012

1497384,8

135902,7

600005,6

761476,5

2013

91028,7

88310,1

2718,6

2014

323891,6

320582,3

3309,3

20151

49670,7

39642,8

10027,9

20171,2

150149,8

145858,6

4291,2

2019

197607,4

184878,1

к

к

________________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.