Наука, технології та інновації

Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2019рр.)

 

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослід-ження і розробки

у тому числі

придбання інших зовнішніх знань

придбання машин, об-ладнання та програмного забезпечення

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

%

тис.грн.

2000

4,8

3103,8

1442,9

х

х

1183,7

477,2

2001

5,2

32524,9

307,6

х

х

21,0

22995,0

9201,3

2002

13,3

62460,4

1691,2

х

х

683,3

46900,1

13185,8

2003

15,3

31060,5

1422,7

х

х

1299,4

19652,0

8686,4

2004

10,8

173521,5

6374,6

х

х

4279,0

140838,7

22029,2

2005

12,9

110684,1

30081,3

х

х

3003,1

58157,3

19442,4

2006

14,6

128993,8

34085,4

х

х

4304,5

45292,2

45311,7

2007

11,4

741152,6

5370,4

5265,8

476,7

104,6

704365,2

30940,3

2008

11,4

272492,8

22632,2

12755,1

9877,1

246536,7

3323,9

2009

14,2

189708,3

11607,4

9678,1

1929,3

178,0

176906,4

1016,5

2010

15,7

157013,2

2410,7

2304,9

105,8

704,0

148793,6

5104,9

2011

20,6

172502,5

4397,8

4271,4

126,4

25,2

166732,2

1347,3

2012

22,3

1497384,8

26339,9

4626,8

21713,1

1610,2

1460535,3

8899,4

2013

17,6

91028,7

4358,0

3969,6

388,4

22,9

85481,6

1166,2

2014

16,8

323891,6

960,6

661,3

299,3

2,2

321468,4

1460,4

20151

19,4

49670,7

6537,9

6393,9

144,0

462,9

42414,1

255,8

20172

15,7

150149,8

8601,8

к

к

к

140495,4

к

2019

16,5

197607,4

11781,9

к

к

к

177581,2

к

_____________

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.

2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

кДані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.