Наука, технології та інновації

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь за 2010–2019 роки

 (тис.грн)

Рік

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб

 

 

доктора наук

доктора філософії (кандидати наук)

 

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок

 

20101

8056

657

8,2

2573

31,9

 

20111

7617

596

7,8

2534

33,3

 

20121

7149

556

7,8

2449

34,3

 

20131

7115

619

8,7

2519

35,4

 

20141

6410

577

9,0

2451

38,2

 

20151

5561

501

9,0

2008

36,1

 

20162

3384

339

10,0

848

25,1

 

20172

3003

318

10,6

712

23,7

 

20182

2548

265

10,4

631

24,8

 

20192

2274

245

10,8

553

24,3

 

 

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.